Tarja Nikula: Julkaisut/Publications

Nikula, T., Dafouz, E., Moore, P., & Smit, U. (Eds.). (2016). Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education. Multilingual Matters.

Llinares, A., & Nikula, T. (2016). Teacher and Student Evaluative Language in CLIL Across Contexts : Integrating SFL and Pragmatic Approaches. In T. Nikula, E. Dafouz, P. Moore, & U. Smit (Eds.), Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education (pp. 189-210). Multilingual Matters.

Moore, P., & Nikula, T. (2016). Translanguaging in CLIL classrooms. In T. Nikula, E. Dafouz, P. Moore, & U. Smit (Eds.), Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education (pp. 211-234). Multilingual Matters.

Nikula, T. (2016). CLIL: A European Approach to Bilingual Education. In N. V. Deusen-Scholl, & S. May (Eds.), Second and Foreign Language Education (pp. 1-14). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02323-6_10-1 Open access

Nikula, T. (2016). Monipuolisesti puhuttelukäytännöistä. Virittäjä, 120 (3), 462-466. Open access

Nikula, T., Dalton-Puffer, C., Llinares, A., & Lorenzo, F. (2016). More Than Content and Language : The Complexity of Integration in CLIL and Bilingual Education. In T. Nikula, E. Dafouz, P. Moore, & U. Smit (Eds.), Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education (pp. 1-28). Multilingual Matters.

Dalton-Puffer, C., & Nikula, T. (Eds.). (2015). Special Issue : Content and Language Integrated Learning II. Routledge; Association for Language Learning. Language Learning Journal, 43(3). Retrieved from http://www.tandfonline.com/toc/rllj20/43/3

Kalliokoski, J., Mård-Miettinen, K., & Nikula, T. (Eds.). (2015). Kieli koulutuksen resurssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen näkökulmia. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 8. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/issue/view/3634/ Open access

Halonen, M., Nikula, T., Saarinen, T., & Tarnanen, M. (2015). ‘Listen, there’ll be a pause after each question‘: A Swedish lesson as a nexus for multi-sited language education policies. In M. Halonen, P. Ihalainen, & T. Saarinen (Eds.), Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and multi-sited comparisons (pp. 220-246). Bristol: Multilingual Matters.

Kalliokoski, J., Mård-Miettinen, K., & Nikula, T. (2015). Kieltä, toimintaa, sisältöjä. AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 8, 3-12. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/53769 Open access

Nikula, T. (2015). Hands-on tasks in CLIL science classrooms as sites for subject-specific language use and learning. System, 54, 14-27. doi:10.1016/j.system.2015.04.003 Open access

Nikula, T. (2015). Ainekohtaisen kielen käyttö ja oppimisen mahdollisuudet CLIL-tuntien tehtäväpohjaisissa tilanteissa. AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 8, 15-33. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/53770 Open access

Dalton-Puffer, C., Llinares, A., Lorenzo, F., & Nikula, T. (2014). “You Can Stand Under My Umbrella”: Immersion, CLIL and Bilingual Education. A Response to Cenoz, Genesee & Gorter (2013). Applied Linguistics, 35 (2), 213-218. doi:10.1093/applin/amu010 Open access

Dalton-Puffer, C., & Nikula, T. (2014). Content and language integrated learning. The Language Learning Journal, 42 (2), 117-122. doi:10.1080/09571736.2014.891370

Nikula, T., & Mård-Miettinen, K. (2014). Language learning in immersion and CLIL classrooms. In J.-O. Östman, & J. Verschueren (Eds.), Handbook of Pragmatics : 2014 Installment. Handbook of Pragmatics, 18. John Benjamins Publishing Company. doi:10.1075/hop.18.lan10

Nikula, T., Dalton-Puffer, C., & Llinares, A. (2013). CLIL classroom discourse: Research from Europe. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 1 (1), 70-100.

Nikula, T., & Järvinen, H.-M. (2013). Vieraskielinen opetus Suomessa. In L. Tainio, & H. Harju-Luukkainen (Eds.), Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi. Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden (pp. 143-166). Kasvatusalan tutkimuksia, 62. Helsinki, Finland: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Nikula, T., & Kääntä, L. (2013). Kieli koulussa: kohti kokonaisvaltaista kielikäsitystä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4 (5). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/kieli-koulussa-kohti-kokonaisvalta... Open access

Pitkänen-Huhta, A., & Nikula, T. (2013). Teenagers making sense of their foreign language practices: individual accounts indexing social discourses. In P. Benson, & L. Cooker (Eds.), The applied linguistic individual. Sociocultural approaches to identity, agency and autonomy (pp. 104-118). Sheffield: Equinox Publishing.

Saarinen, T., & Nikula, T. (2013). Implicit policy, invisible language: Policies and practices of international degree programmes in Finnish higher education. In A. Doiz, D. Lasagabaster, & J. M. Sierra (Eds.), English-Medium Instruction at Universities: Global Challenges (pp. 131-150). Bristol: Multilingual Matters. Open access

Nikula, T. (2012). On the role of peer discussions in the learning of subject-specific language use in CLIL. In E. A. Soler, & M.-P. Safont-Jordà (Eds.), Discourse and language learning across L2 instructional settings (pp. 133-153). Utrecht Studies in Language and Communication, 24. Amsterdam: Rodopi. Open access

Nikula, T., Saarinen, T., Pöyhönen, S., & Kangasvieri, T. (2012). Linguistic Diversity as a Problem and a Resource – Multilingualism in European and Finnish Policy Documents. In J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta, & T. Räisänen (Eds.), Dangerous Multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality (pp. 41-66). Houndmills, UK: Palgrave Macmillan. Open access

Christiane, D.-P., Nikula, T., & Ute, S. (2011). Research Network Symposium at AILA Congress 2011: CLIL and immersion classrooms. International Journal of Applied Linguistics, 21 (3), 425-426.

Ihalainen, P., Saarinen, T., Nikula, T., & Pöyhönen, S. (2011). Aika kielipolitiikassa. Päivälehtien nettikeskustelujen historiakäsitysten analyysi. Kasvatus & Aika , 2011 (3). Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=1 Open access

Leppänen, S., & Nikula, T. (2011). English in Finnish society. In P. Seargeant, & J. Swann (Eds.), English in the World: History, diversity, change. (pp. 188-196). Lontoo: Routledge.

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Nikula, T., Kytölä, S., Törmäkangas, T., Nissinen, K., . . . Jousmäki, H. (2011). National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. Helsinki : Helsingin yliopisto . Studies in Variation, Contacts and Change in English (eVarieng), 5. Retrieved from http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/05/ Open access

Nikula, T. (2011). Vieraskielisen opetuksen monet tahot ja toimijat. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2 (toukokuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/71/vieraskielisen-opetukse... Open access

Nikula, T., & Kääntä, L. (2011). Luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimus. In P. Kalaja, R. Alanen, & H. Dufva (Eds.), Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas (pp. 49-67). Helsinki, Finland: Finn Lectura.

Nikula, T., & Ylönen, S. (2011). Editorial. Apples - Journal of Applied Language Studies, 5 (2), 1. Retrieved from http://apples.jyu.fi/editorial_files/Apples_5_2_2011_editorial.pdf Open access

Dalton-Puffer, C., Nikula, T., & Smit, U. (Eds.). (2010). Language Use and Language Learning in CLIL Classrooms. Amsterdam: John Benjamins. AILA Applied Linguistics Series, 7.

Dalton-Puffer, C., Nikula, T., & Smit, U. (2010). Charting policies, premises and research on content and language integrated learning. In C. Dalton-Puffer, T. Nikula, & U. Smit (Eds.), Language use and Language Learning in CLIL Classrooms (pp. 1-19). AILA Applied Linguistics Series , 7. Amsterdam: John Benjamins.

Dalton-Puffer, C., Nikula, T., & Smit, U. (2010). Language use and language learning in CLIL: current findings and contentious issues. In C. Dalton-Puffer, T. Nikula, & U. Smit (Eds.), Language use and Language Learning in CLIL Classrooms. (pp. 279-291). AILA Applied Linguistics Series, 7. Amsterdam: John Benjamins.

Dufva, H., & Nikula, T. (2010, 8.6.2010). Kieltenopetuksen pitää vastata ajan haasteisiin. Helsingin Sanomat.

Nikula, T. (2010). Mitä kielitaito on?. In T. Daavittila, I. Garam, O. Jäppinen, A. Kallio, M. Kekki, M. Kopperi, . . . E.-L. Wakonen (Eds.), Matkalla kansainvälisyyteen: kansainvälistymisen edellytykset koulusta työelämään. Seminaarijulkaisu (pp. 23-28). Helsinki, Finland: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Retrieved from http://www.cimo.fi/dman/Document.phx/~public/Julkaisut+ja+tilastot/Rap...

Nikula, T. (2010). Kielikäsityksen ja kielenopetuksen kytköksistä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8.3.2010 (maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/4/kielikasityksen-ja-kiele... Open access

Nikula, T. (2010). Effects of CLIL on a teacher’s classroom language use. In C. Dalton-Puffer, T. Nikula, & U. Smit (Eds.), Language use and Language Learning in CLIL Classrooms (pp. 105-123). Amsterdam: John Benjamins.

Nikula, T., Pöyhönen, S., Huhta, A., & Hildén, R. (2010). When MT + 2 is not enough: tensions within foreign language education in Finland. In U. Ammon, J. Darquennes, & S. Wright (Eds.), Foreign languages in the schools of the European Union (pp. 25-42). Sociolinguistica, 24. Berlin: Walter de Gruyter. Open access

Nikula, T., & Ylönen, S. (2010). Editorial. Apples - Journal of Applied Language Studies, 4 (1), 1-2. Retrieved from http://apples.jyu.fi/index.php?action=vieweditorial&id=4 Open access

Pöyhönen, S., & Nikula, T. (2010, 22.2.2010). Kielivalintoihin lisää valinnanvaraa. Keskisuomalainen.

Ute, S., Christiane, D.-P., & Nikula, T. (2010). AILA Matters: CLIL and Immersion Classrooms: Applied Linguistic Perspectives. International Journal of Applied Linguistics , 20 (3), 432-433. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291473-4192

Virkkula, T., & Nikula, T. (2010). Identity construction in ELF contexts: a case study of Finnish engineering students working in Germany. International Journal of Applied Linguistics, 20 (2), 251-273. doi:10.1111/j.1473-4192.2009.00248.x Open access

Nikula, T., Takala, S., & Ylönen, S. (Eds.). (2009). Apples. Journal of Applied Language Studies. Jyväskylä, Finland: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Retrieved from http://apples.jyu.fi

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Nikula, T., Kytölä, S., Törmäkangas, T., Nissinen, K., . . . Jousmäki, H. (2009). Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities, 132.

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Piirainen-Marsh, A., Nikula, T., & Peuronen, S. (2009). Young people’s translocal new media uses: A multiperspective analysis of language choice and heteroglossia. Journal of Computer-Mediated Communication, 14 (4), 1080-1107. Retrieved from http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122530879/PDFSTART

Nikula, T., Takala, S., & Ylönen, S. (Eds.). (2009). Editorial. Jyväskylä, Finland: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Retrieved from http://apples.jyu.fi

Leppänen, S., Nikula, T., & Kääntä, L. (Eds.). (2008). Kolmas kotimainen: lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Alanen, R., Jäppinen, A.-K., & Nikula, T. (2008). "But big is a funny word": a multiple perspective on concept formation in a foreign-language-mediated classroom. Journal of Applied Linguistics, 3 (2006) (1), 69-90.

Leppänen, S., & Nikula, T. (2008). Johdanto. In S. Leppänen, T. Nikula, & L. Kääntä (Eds.), Kolmas kotimainen: lähikuvia englannin käytöstä Suomessa (pp. 9-40). Tietolipas, 224. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Leppänen, S., & Nikula, T. (2008). Englannin kielen merkitys muuttuu Suomessa. Kieliviesti, (3/2008), 11-15.

Leppänen, S., Nikula, T., & Kääntä, L. (2008). Englanti ei ole suomalaisille enää vieras kieli. Hiidenkivi, (6/2008), 20-21.

Nikula, T. (2008). Oppilaiden osallistuminen luokkahuonevuorovaikutukseen englanninkielisessä aineenopetuksessa. In S. Leppänen, T. Nikula, & L. Kääntä (Eds.), Kolmas kotimainen: lähikuvia englannin käytöstä Suomessa (pp. 42-72). Tietolipas, 224. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Nikula, T. (2008). Opetuskieli vaihtuu englanniksi, vaihtuuko opetustyyli?. In M. Garant, I. Helin, & H. Yli-Jokipii (Eds.), Kieli ja globalisaatio - Language and globalization (pp. 275-309). AFinLAn vuosikirja, 66. Jyväskylä, Finland: AFinLA.

Nikula, T. (2008). Learning pragmatics in content-based classrooms. In E. A. Soler, & A. Martinez-Flor (Eds.), Investigating Pragmatics in Foreign Language Learning, Teaching, and Testing (pp. 94-113). Clevedon: Multilingual Matters.

Nikula, T., & Leppänen, S. (2008). Tutkimuksen tuloksia ja haasteita. In S. Leppänen, T. Nikula, & L. Kääntä (Eds.), Kolmas kotimainen: lähikuvia englannin käytöstä Suomessa (pp. 422-428). Tietolipas, 224. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Nikula, T., & Pitkänen-Huhta, A. (2008). Using photographs to access stories of learning English. In P. Kalaja, V. Menezes, & A. M. Barcelos (Eds.), Narratives of Learning and Teaching EFL (pp. 171-185). Houndmills, Basingstoke: Palgrave.

Salo, O.-P., Nikula, T., & Kalaja, P. (Eds.). (2007). Kieli oppimisessa - Language in learning. Jyväskylä, Finland: AFinLA.

Nikula, T. (2003). Englanti oppimisen kohteena ja välineenä: katsaus luokkahuoneinteraktioon. In M. Koskela, & N. Pilke (Eds.), Kieli ja asiantuntijuus (pp. 135-157). AFinLAn vuosikirja, 61.

Nikula, T. (2003). Asiantuntijuuden näkökulma kieliaineiden opetussuunnitelmatyöhön. Kasvatus, - (3/2003), 286-295.

Nikula, T. (2002). Kieliaineiden opetussuunnitelmahanke Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylä, Finland: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Nikula, T. (2002). Teacher talk reflecting pragmatic awareness: A look at EFL and content-based classroom settings. Pragmatics, 12 (4), 447-467.