Taina Saarisen julkaisut 2002 - (Tutka-tietokannasta)

Ennser-Kananen, J., Saarinen, T., & Sivunen, N. (2018). It´s not messy but it´s not clean either : Reviewing and discussing an Applied Linguistics textbook through a research ethics lens. Apples : Journal of Applied Language Studies, 12 (1), 71-76. doi:10.17011/apples/urn.201805302919 Open access

Kivistö, J., Muhonen, R., Nokkala, T., Saarinen, T., & Siekkinen, T. (2018). Yliopistojen rahoitusmalliin tarvitaan lisää vakautta. Tiedepolitiikka, 43 (4), 59-61.

Muhonen, R., Nokkala, T., Saarinen, T., & Siekkinen, T. (2018). Rahoitusmalli vie osaoptimointiin. Acatiimi, 20 (8), 12-13. Retrieved from http://www.acatiimi.fi/8_2018/13.php Open access

Nokkala, T., & Saarinen, T. (2018). Discourse analysis in higher education research : Theory and method. In E. Pekkola, J. Kivistö, V. Kohtamäki, Y. Cai, & A. Lyytinen (Eds.), Theoretical and Methodological Perspectives on Higher Education Management and Transformation : An advanced reader for PhD students (pp. 13-28). Tampere, Finland: Tampere University Press. Retrieved from http://tampub.uta.fi/handle/10024/104274 Open access

Saarinen, T. (2018). Kansallinen yliopisto ja kansainväliset intressit : kieli-ideologiat korkeakoulupoliittisten hierarkioiden kuvaajina. In A. Jauhiainen, J. Kivirauma, & H. Kinnari (Eds.), Koulutus hallinnassa : juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta (pp. 77-100). Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja. A, 216. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. Open access

Saarinen, T. (2018). Kaiken keskellä kollegiaalisuus. Kasvatus, 49 (4), 352-354. Open access

Saarinen, T. (2018). Toisen kotimaisen valinnaistamiskeskustelun pitkä historia ja lyhyt toteutus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9 (5). Retrieved from https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta... Open access

Saarinen, T. (2018). Redesigning language attitudes. Kemiauutiset, 2018, 14-15. Retrieved from https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/kemiauutiset_2... Open access

Saarinen, T., & Ihalainen, P. (2018). Multi-sited and historically layered language policy construction : parliamentary debate on the Finnish constitutional bilingualism in 1919. Language Policy, 17 (4), 545-565. doi:10.1007/s10993-018-9474-6 Open access

Saarinen, T., & Rontu, H. (2018). University language policies : How does Finnish constitutional bilingualism meet the needs for internationalisation in English?. European Journal of Language Policy, 10 (1), 97-119. doi:10.3828/ejlp.2018.5 Open access

Saarinen, T. (Ed.). (2017). Higher Education : "Language" Indexing Higher Education Policy. Dordrecht: Springer Netherlands.

Saarinen, T. (2017). (Moni)kielisyys korkeakoulutuksessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12.10.2017 (Lokakuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/monikielisyys-korkeakoulutuksessa/ Open access

Saarinen, T. (2017). Policy is what happens while you’re busy doing something else: introduction to special issue on “language” indexing higher education policy. Higher Education, 73 (4), 553-560. doi:10.1007/s10734-016-0002-3 Open access

Saarinen, T., & Taalas, P. (2017). Nordic language policies for higher education and their multi-layered motivations. Higher Education, 73 (4), 597-612. doi:10.1007/s10734-015-9981-8 Open access

Soler-Carbonell, J., Saarinen, T., & Kibbermann, K. (2017). Multilayered perspectives on language policy in higher education : Finland, Estonia, and Latvia in comparison. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 38 (4), 301-314. doi:10.1080/01434632.2016.1198356 Open access

Vaarala, H., Haapakangas, E.-L., Kyckling, E., & Saarinen, T. (2017). Finnish higher education institutions' reactions to the 2015 asylum seeker situation : Motives, goals and future challenges. Apples : Journal of Applied Language Studies, 11 (3), 143-165. doi:10.17011/apples/urn.201712104589 Open access

Saarinen, T. (2016). Uskonvahvistusta suomalaiselle koulutukselle! Pasi Sahlberg ja kuudes Kari Sajavaara -muistoluento. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9.3.2016 (Maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/uskonvahvistusta-suomalaiselle-kou... Open access

Saarinen, T. (2016, 27.01.2016). Älä ajattele elefanttia. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/saarinen Open access

Saarinen, T., Vaarala, H., Haapakangas, E.-L., & Kyckling, E. (2016). Kotimaisten kielten koulutustarjonta kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6632-4 Open access

Guérin, H., Salo, T.-L., Scotto di Marco, V., & Saarinen, T. (2015). Ohjattu itseopiskelu kielikeskusopiskelijoiden kokemana. Kielikeskus tutkii, 2, 37-48. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015091611675 Open access

Halonen, M., Ihalainen, P., & Saarinen, T. (2015). Diverse discourses in time and space. Historical, discourse analytical and ethnographic approaches to multi-sited language policy discourse. In M. Halonen, P. Ihalainen, & T. Saarinen (Eds.), Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and multi-sited comparisons (pp. 3-28). Bristol: Multilingual Matters.

Halonen, M., Nikula, T., Saarinen, T., & Tarnanen, M. (2015). ‘Listen, there’ll be a pause after each question‘: A Swedish lesson as a nexus for multi-sited language education policies. In M. Halonen, P. Ihalainen, & T. Saarinen (Eds.), Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and multi-sited comparisons (pp. 220-246). Bristol: Multilingual Matters.

Ihalainen, P., & Saarinen, T. (2015). Constructing ‘Language’ in Language Policy Discourse: Finnish and Swedish Legislative Processes in the 2000s. In M. Halonen, P. Ihalainen, & T. Saarinen (Eds.), Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and multi-sited comparisons (pp. 29-56). Bristol : Multilingual Matters.

Kangasvieri, T., Vaarala, H., & Saarinen, T. (2015). Kaiken takana on raha?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11.03.2015 (Maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/kaiken-takana-on-raha/ Open access

Kangasvieri, T., Vaarala, H., & Saarinen, T. (2015). Puhutaanpa kielikoulutuksesta!. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11.03.2015 (Maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/puhutaanpa-kielikoulutuksesta/ Open access

McCambridge, L., & Saarinen, T. (2015). “I know that the natives must suffer every now and then”: Native / non-native indexing language ideologies in Finnish higher education. In S. Dimova, A. K. Hultgren, & C. Jensen (Eds.), English-medium instruction in European higher education : English in Europe, Vol. 3 (pp. 291-316). Language and Social Life, 4. Berlin: Mouton de Gruyter. doi:10.1515/9781614515272-015

Pöyhönen, S., & Saarinen, T. (2015). Constructions of bilingualism in Finnish Government programmes and a newspaper discussion site debate. Current Issues in Language Planning, 16 (4), 392-408. doi:10.1080/14664208.2014.979650 Open access

Saarinen, T. (2015). Koulutusviennistä apuja talousvaikeuksissa kärvisteleville oppilaitoksille?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13.5.2015 (Toukokuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/koulutusviennista-apuja-talousvaik... Open access

Saarinen, T. (2015). Policy as “wibbly-wobbly”: Operationalizations of discourse as material action. In S. Jokila, J. Kallo, & R. Rinne (Eds.), Comparing Times and Spaces. Historical, Theoretical and Methodological Approaches to Comparative Education (pp. 109-125). Kasvatusalan tutkimuksia, 69. Jyväskylä, Finland: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.

Gregersen, F., Josephson, O., Godenhjelm, S., Loden, M., Östman, J.-O., Kristinsson, A. P., . . . Salö, L. (2014). Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet. Kobenhavn: Nordisk Ministerråd. TemaNord, 535. doi:10.6027/TN2014-535 Open access

Haapakorpi, A., & Saarinen, T. (2014). Transnational turn and national models of higher education: The case of Finland. Nordic Studies in Education, 34 (3), 187-200. Open access

Haapakorpi, A., & Saarinen, T. (2014). Transnationalisation and Nordic higher education : Tensions and possibilities in educational policy. Nordic studies in education, 34 (3), 149-152. Retrieved from http://www.idunn.no/file/pdf/66728731/transnationalisation_and_nordic_... Open access

Saarinen, T. (2014). Language ideologies in Finnish higher education in the national and international context : a historical and contemporary outlook. In A. K. Hultgren, F. Gregersen, & J. Thøgersen (Eds.), English in Nordic Universities : Ideologies and practices (pp. 127-146). Studies in World Language Problems, 5. John Benjamins Publishing Co.. doi:10.1075/wlp.5.06saa Open access

Saarinen, T. (2014). Tiede on totta - toistaiseksi?. Tiedepolitiikka, 39 (2), 59-62. Open access

Saarinen, T. (2014). Ilmiölähtöisyys ja wicked problems : monitieteisyyden kiehtovuus. Tiedepolitiikka, 39 (4), 23-24. Open access

Saarinen, T. (2014). Tutkijan tietopaketti tiedepolitiikkaan. Tiedepolitiikka, 39 (4), 58-59. Open access

Saarinen, T., & Vaarala, H. (2014). Arviointiyhteiskunta, osaaminen ja ”entäpä jos…”. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10.4.2014 (Huhtikuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/paakirjoitus/ Open access

Skinnari, K., & Saarinen, T. (2014). Vertaistutustumista suomalaiseen kielikoulutukseen – Euroopan komission työryhmä Kieliverkoston ja OKM:n vieraana. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10.4.2014 (Huhtikuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/vertaistutustumista-suomalaiseen-k... Open access

Ala-Vähälä, T., & Saarinen, T. (2013). Audits of quality assurance systems of higher education institutions in Finland. In M. Shah, & C. S. Nair (Eds.), External quality audit : Has it improved quality assurance in universities? (pp. 183-194). Oxford: Chandos Publishing.

Miettinen, E., Kangasvieri, T., & Saarinen, T. (2013). Vaihtelevaa toteutusta ja kasvavaa kiinnostusta: kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus kunnissa. In L. Tainio, & H. Harju-Luukkanen (Eds.), Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden (pp. 71-90). Kasvatusalan tutkimuksia, 62. Helsinki, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open access

Räsänen, M., & Saarinen, T. (2013). Yliopistojen kielipolitiikka puhuttaa pitkästä aikaa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4 (2). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/yliopistojen-kielipolitiikka-puhut... Open access

Saarinen, T. (2013). Polarisoituva yliopistoyhteisö ja uuden yliopiston valtakäytänteet. Tiedepolitiikka, 38 (2), 58-59.

Saarinen, T. (2013). Politiikka yliopistossa, yliopisto politiikassa. Tiedepolitiikka, 38 (3), 61-62.

Saarinen, T., & Nikula, T. (2013). Implicit policy, invisible language: Policies and practices of international degree programmes in Finnish higher education. In A. Doiz, D. Lasagabaster, & J. M. Sierra (Eds.), English-Medium Instruction at Universities: Global Challenges (pp. 131-150). Bristol: Multilingual Matters. Open access

Salo, T.-L., & Saarinen, T. (2013). Paikallisten opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden kohtaamisia: kansainvälistymisen implikaatiot yliopistopedagogiikalle. Kielikeskus tutkii, 1 (1), 115-124. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201309055634 Open access

Ursin, J., & Saarinen, T. (2013). Vallitsevia ja nousevia lähestymistapoja korkeakoulupolitiikan muutoksen tutkimukseen. Tiedepolitiikka, 38 (1), 7-16. Open access

Aittola, H., & Saarinen, T. (Eds.). (2012). Kannattaako korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XI symposiumista 22.-23.8.2011. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Nikula, T., Saarinen, T., Pöyhönen, S., & Kangasvieri, T. (2012). Linguistic Diversity as a Problem and a Resource – Multilingualism in European and Finnish Policy Documents. In J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta, & T. Räisänen (Eds.), Dangerous Multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality (pp. 41-66). Houndmills, UK: Palgrave Macmillan. Open access

Saarinen, T. (2012). Internationalization and the invisible language? Historical phases and current policies in Finnish higher education. In S. Ahola, & D. Hoffman (Eds.), Higher education research in Finland: emerging structures and contemporary issues (pp. 235-248). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Open access

Saarinen, T. (2012). Internationalization of Finnish higher education — is language an issue?. International Journal of the Sociology of Language, 2012 (216), 157-173. doi:10.1515/ijsl-2012-0044 Open access

Saarinen, T. (2012). Ironisoituja uhkakuvia pienestä kielestä. Tiedepolitiikka, 37 (2), 62-63.

Saarinen, T., & Härmälä, M. (2012). Miksi työmarkkinoiden ja kielikoulutuksen tarpeet eivät kohtaa?. Aikuiskasvatus, 32 (2), 137-144.

Saarinen, T., Kangasvieri, T., & Miettinen, E. (2012). Kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus kunnissa – hajanaisesta toiminnasta opetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6.3.2012 (maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/kielikylpyopetus-ja-vieraskielinen... Open access

Saarinen, T., & Ursin, J. (2012). Dominant and emerging approaches in the study of higher education policy change. Studies in Higher Education, 37 (2), 143-156. doi:10.1080/03075079.2010.538472

Saarinen, T., & Välimaa, J. (2012). Change as an Intellectual Device and as an Object of Research. In B. Stensaker, J. Välimaa, & C. Sarrico (Eds.), Managing Reform in Universities. The Dynamics of Culture, Identity and Organisational Change (pp. 41-60). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hoffman, D., Välimaa, J., Saarinen, T., Söderqvist, M., Raunio, M., & Korhonen, M. (2011). The International SoleTM of Finnish Higher Eduction: A Virtual Vanishing Act. International Journal of Cyber Ethics in Education, 1 (3), 25-39. doi:10.4018/ijcee.2011070103

Ihalainen, P., Saarinen, T., Nikula, T., & Pöyhönen, S. (2011). Aika kielipolitiikassa. Päivälehtien nettikeskustelujen historiakäsitysten analyysi. Kasvatus & Aika , 2011 (3). Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=1 Open access

Kangasvieri, T., Miettinen, E., Palviainen, H., Saarinen, T., & Ala-Vähälä, T. (2011). Selvitys kotimaisten kielten kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilanteesta Suomessa: kuntatason tarkastelu. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Pöyhönen, S., & Saarinen, T. (Eds.). (2011). Apples: Journal of Applied Language Studies. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Apples - Journal of Applied Language Studies. Retrieved from http://apples.jyu.fi/index.php?volume=5&issue=3 Open access

Saarinen, T. (2011). Näkyvä ja näkymätön korkeakoulutuksen kielikoulutuspolitiikka. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti, 2 (Toukokuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/76/nakyva-ja-nakymaton-kor... Open access

Saarinen, T. (2011). Kielen näkyvyys ja näkymättömyys tutkimuksen kansainvälistymisessä. Tiedepolitiikka, 36 (1), 57-59.

Saarinen, T. (2011). Kielitaito ja työmarkkinat – Euroopan unioni ikuisuusongelman kimpussa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti, 2 (Marras-joulukuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/103/kielitaito-ja-tyomarkk... Open access

Saarinen, T., & Pöyhönen, S. (2011). Muutoksia ja jatkuvuuksia: monipaikkaisen koulutuspolitiikan haasteet. Kasvatus, 42 (4), 397-400.

Saarinen, T., & Pöyhönen, S. (2011). Editorial: Multiple localities and the energizing English in language education policies. Apples - Journal of Applied Language Studies, 5 (3), 2-6. Retrieved from http://apples.jyu.fi/editorial_files/Apples_5_3_2011_editorial.pdf Open access

Bärlund, P., Kyllönen, T., & Saarinen, T. (2010). Monikielisyys Suomessa – haasteita koulutukselle. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 29.4.2010 (2/2010). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/13/monikielisyys-suomessa-... Open access

Kallo, J., & Saarinen, T. (2010). Vertailevan ja kansainvälisen koulutustutkimuksen historialliset ja nykyiset haasteet. Kasvatus, 41 (4), 311-315. Retrieved from http://www.kasvatus.net

Kuoppala, K., & Saarinen, T. (2010). Soveltavan tutkimuksen ja perustutkimuksen rajanvetoja. Tiedepolitiikka, 35 (3), 4-6.

Kyllönen, T., & Saarinen, T. (2010). "Ei oo koulun tehtävä" - Kuntapäättäjien käsityksiä työelämän kielitaitotarpeiden huomioimisesta perusasteella ja toisella asteella. In M. Garant, & M. Kinnunen (Eds.), Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri (pp. 9-28). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn Vuosikirja 2010 , 68. Jyväskylä, Finland: AFinLA.

Kyllönen, T., & Saarinen, T. (2010). Kielikoulutuspolitiikkaa kunnissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti, (Elokuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/23/kielikoulutuspolitiikka... Open access

Lähteenmäki, M., Pöyhönen, S., Saarinen, T., & Tarnanen, M. (2010). Yhteiskunnallinen relevanssi tutkimuksen ulottuvuutena. Tiedepolitiikka, 35 (3), 47-49.

Saarinen, T. (2010). Yliopiston monet itset: itsearviointi korkeakoulupoliittisena kysymyksenä. Kasvatus & aika. Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu, 4 (3). Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=331 Open access

Saarinen, T. (2010). Itsereflektioita edesmenneestä yliopistosta. Tiedepolitiikka, 35 (3), 60-62.

Saarinen, T. (2010). Tiedolla hallinnointia ja diskurssien historiallista voimaa. Aikuiskasvatus, 30 (4), 314-315.

Saarinen, T. (2010). Ruotsinopetus uudenlaiseen poliittiseen keskiöön. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti, 30.11.2010 (Marraskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/39/ruotsinopetus-uudenlais... Open access

Saarinen, T. (2010). Kielikoulutuspolitiikan kansainvälinen konferenssi kokosi yhteen toimijoita eri puolilta maailmaa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti, (Elokuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/22/kielikoulutuspolitiikan... Open access

Saarinen, T. (2010). Kielikoulutuksen ja työmarkkinoiden tarpeen kohtaaminen: kysynnän ja tarjonnan epäsuhdasta koulutuksen ja työmarkkinoiden dialogiin. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti, (joulukuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/44/kielikoulutuksen-ja-tyo... Open access

Saarinen, T. (2010). What I Talk About When I Talk About Quality. Quality in Higher Education, 16 (1), 55-57.

Saarinen, T., Miettinen, E., & Kyllönen, T. (Eds.). (2010). Who needs languages?: micro and macro perspectives into language education policies : International Conference & 28th Summer School of Applied Language Studies, June 7-10, 2010, University of Jyväskylä, Finland. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Centre for Applied Language Studies.

Aarrevaara, T., & Saarinen, T. (Eds.). (2009). Kilvoittelusta kilpailuun?. Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Aarrevaara, T., & Saarinen, T. (2009). Kilpailun ja kilvoittelun lataukset korkeakoulutuksessa. In T. Aarrevaara, & T. Saarinen (Eds.), Kilvoittelusta kilpailuun? (pp. 7-17). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Ala-Vähälä, T., & Saarinen, T. (2009). Building European-level Quality Assurance Structures: Views from Within ENQA. Quality in Higher Education, 15 (2), 89-103. Retrieved from http://www.tandf.co.uk/journals/online/1353-8322.asp

Kyllönen, T., Saarinen, T., & Pöyhönen, S. (2009). Salon ja Jyväskylän kuntavaaliehdokkaiden mielipiteet kielikoulutuspolitiikasta: Myönteisyyttä maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Kuntalehti, p. 47.

Saarinen, T. (2009). Korkeakoulujen laadunvarmistuksen lyhyt historia Suomessa. KeVer -verkkolehti, 8 (1). Retrieved from http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/index

Saarinen, T. (2009). Brève histoire de la qualité dans la politique européenne de l’enseignement supérieur : analyse des discours sur la qualité et de leurs conséquences sur les changements de politique. Education et sociétés: Revue internationale de sociologie de l'éducation, 24 (2), 79-92. Retrieved from http://www.cairn.info/revue-education-et-societes.htm

Saarinen, T. (2009). Laatu korkeakoulupoliittisena sairautena ja lääkkeenä. Tiedepolitiikka, 34 (1), 33-38.

Pöyhönen, S., & Saarinen, T. (2008, 12.12.2008). Erilaisia kielenopetuksen keinoja kokeiltava kouluissa. Helsingin Sanomat.

Saarinen, T. (2008). Persuasive presuppositions in OECD and EU higher education policy documents. Discourse Studies, 10 (3), 341-359.

Saarinen, T. (2008). Tieteentekijän muuttuva kuva ja tieteentekemisen pysyvät ongelmat. Tiedepolitiikka, 33 (3), 54-56.

Saarinen, T. (2008). Position of text and discourse analysis in higher education policy research. Studies in Higher Education, 33 (6), 719-728.

Saarinen, T. (2008). Whose quality? Social actors in the interface of transnational and national higher education policy. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 29 (2), 179-193.

Saarinen, T., & Pöyhönen, S. (2008). Kielikoulutuspolitiikan verkosto - opettajien, kehittäjien, tutkijoiden ja päätöksentekijöiden yhteistyötä. Tempus, 43 (7), 8-9.

Saarinen, T. (2007). Quality on the move. Discursive construction of higher education policy from the perspective of quality. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Humanities., 83.

Saarinen, T. (2007, 18.12.2007). Laatu voi toimia houkuttimena korkeakoulutuksessa. Korkeakoulupolitiikka muutakin kuin huippuyksiköitä. Turun Sanomat.

Saarinen, T., & Ala-Vähälä, T. (2007). Accreditation, the Bologna Process and National Reactions : Accreditation as Concept and Action. Higher Education in Europe, 32 (4), 333-345. doi:10.1080/03797720802066195

Saarinen, T., & Välimaa, J. (2006). Muutos korkeakoulupolitiikan tutkimuksessa. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa -näkökulmia ja keskustelua (pp. 91-114). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Treuthardt, L., Huusko, M., & Saarinen, T. (2006). Management by results and higher education evaluation as fashions and success stories: the case of Finland. Higher Education in Europe, 31 (2), 209-217.

Treuthardt, L., Huusko, M., & Saarinen, T. (2006). Tulosohjaus ja arviointi muoteina ja menestystarinoina. In T. Aarrevaara, & J. Herranen (Eds.), Mikä meitä ohjaa? Artikkelikokoelma Jyväskylässä 5.-6.9.2005 järjestetystä korkeakoulututkimuksen IX symposiumista. (pp. 163-174). Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Saarinen, T. (2005). From Sickness to Cure and Further. Construction of 'quality' in Finnish Higher Education policy from the 1960’s to the era of the Bologna process. Quality in Higher Education, 11 (1), 3-15.

Saarinen, T. (2005). ‘Quality’ in the Bologna process: from ‘competitive edge’ to quality assurance techniques. European Journal of Education, 40 (2), 189-204.

Saarinen, T. (2004). Arviointi. ReSetti -hankkeen ulkoinen arviointi. In E. Varjonen (Ed.), Hakevat menetelmät opiskelijarekrytoinnissa. ReSetti –hankkeen loppuraportti (pp. 43-55). Setlementtiliiton julkaisuja, 13. Helsinki, Finland: Setlementtiliitto.

Saarinen, T., & Huusko, M. (2004). Koulutuksen laatu korkeakoulupolitiikan ja yliopistojen itsearviointien teksteissä. Kasvatus, 35 (5), 485-498.

Saarinen, T., Lounasmaa, J., Patosalmi, I., & Salmela-Mattila, M. (2004). Koulutusverkosto Psykonetin virtuaalitoimintaa koskeva arviointisuunnitelma. In S. Hölttä, & T. Aarrevaara (Eds.), Arviointi ja laatu korkeakouluissa (pp. 107-121). Tampereen yliopiston hallintotieteen laitoksen julkaisuja, B 11. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto.

Huusko, M., & Saarinen, T. (2003). Opetuksen laatu korkeakoulupoliittisena kysymyksenä. In G. Knubb-Manninen (Ed.), Laadun tekijät - havaintoja yliopisto-opetuksesta (pp. 33-54). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Saarinen, T. (2003). Arvioinnin retoriikka ja ylikansalliset toimijat. In H. Aittola (Ed.), EKG? Eurooppa, korkeakoulutus, globalisaatio? (pp. 69-83). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Saarinen, T. (Ed.). (2002). New Target Groups in Adult Education. A Manual. Turku: Turun suomenkielinen työväenopisto.

Saarinen, T. (2002). Attracting New Target Groups in Adult Education. A Socrates Project and its Methodology. In Attracting New Target Groups in Adult Education. Bratislava: Comenius University.