04.01.2019

Taina Saarinen: tulossa / forthcoming

Painossa tai valmisteilla – ota yhteyttä, jos kiinnostaa!

In press or in preparation – please contact me for more information

Saarinen Taina, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Kangasvieri Teija (forthcoming April 30, 2019) (eds.) Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja. Vastapaino.   

Ihalainen, P., Nuolijärvi, P. & Saarinen, T.  (forthcoming April 30, 2019) Kamppailua tilasta ja vallasta: kieli- ja kielikoulutuspolitiikan historiallisesti kierrätetyt diskurssit. In Saarinen Taina, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Kangasvieri Teija (eds.) Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja. Vastapaino. 

Saarinen, T., Kauppinen, M.  & Kangasvieri, T.  (forthcoming April 30, 2019) Kielikäsitykset ja oppimiskäsitykset koulutuspolitiikkaa linjaamassa. Teoksessa Saarinen Taina, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Kangasvieri Teija (eds.) Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja. Vastapaino. 

Sari Pöyhönen, Pirkko Nuolijärvi, Taina Saarinen & Teija Kangasvieri (forthcoming April 30, 2019) Kielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikka monipaikkaisina ilmiöinä ja tutkimusaloina. In Saarinen Taina, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Kangasvieri Teija (eds.) Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja.  Vastapaino. 

Ihalainen, P. & Saarinen, T.  (article in review) Combining language policy research and the history of political discourse to analyse parliamentary debates as a nexus. 

Taina Saarinen, Heidi Vaarala, Erja Kyckling & Eeva-Leena Haapakangas (chapter in review) Mitä on kansallinen ja kuka on kansainvälinen? Kieli-ideologiat korkeakoulutuksen kansainvälistymisen kuvaajina

Ennser-Kananen, Johanna & Saarinen, Taina (edited volume under preparation) Language and Change in Education: Post-humanist and material approaches (working title)

Nikula Tarja, Saarinen Taina & Skinnari Kristiina (article in preparation) A multi-sited exploration of CLIL: political pedagogies, pedagogical policies. (working title)

Saarinen, T. (chapter in preparation) Tensions on Finnish Constitutional Bilingualism in neo-nationalist times: constructions of Swedish in monolingual and bilingual contexts

Ennser-Kananen, J. & Saarinen T. (chapter in preparation) Look around, look around: Finnish language policy in risky times. 

Ennser-Kananen, J., Halonen, M. & Saarinen, T. (article in preparation) (But) people are confused! Accent modification courses as an illustration of hierarchisation of students in international higher education (working title)

Aarnikoivu, M. & Saarinen, T. (article in preparation) "Kuuluuko täältä, kuuluuko nyt?" Kirjoitusklinikat jatko-opintojen neksuksena (working title)