05.02.2018

Taina Saarinen: tulossa / forthcoming

Painossa tai valmisteilla – ota yhteyttä, jos kiinnostaa!

In press or in preparation – please contact me for more information

Taina Saarinen & Heidi Rontu (accepted) University language policies: How does Finnish constitutional bilingualism meet the needs for internationalization in English? European Journal of Language Policy

Pasi Ihalainen & Taina Saarinen (draft) Bringing language research, intellectual history and political history together in the analysis of parliamentary debates as a nexus. A draft chapter.

Taina Saarinen & Pasi Ihalainen (being revised) Multi-sited Language Policy construction in Finland in the Late 1910s: Analysis of parliamentary debates on constitutional bilingualism

Terhi Nokkala & Taina Saarinen (in review) Discourse analysis in higher education research: theory and method

Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (submitted) /toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Pasi Ihalainen, Pirkko Nuolijärvi ja Taina Saarinen (submitted) Kamppailua tilasta ja vallasta: kieli- ja kielikoulutuspolitiikan historiallisesti kierrätetyt diskurssit. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Taina Saarinen, Merja Kauppinen ja Teija Kangasvieri (submitted): Kielikäsitykset ja oppimiskäsitykset koulutuspolitiikan suurissa linjoissa. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Teija Kangasvieri, Pirkko Nuolijärvi, Sari Pöyhönen  & Taina Saarinen (submitted) Kielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikka monipaikkaisina ilmiöinä. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Taina Saarinen (hyväksytty) Kansallinen yliopisto ja kansainväliset intressit: kieli-ideologiat korkeakoulupoliittisten hierarkioiden osoittimina

Nikula Tarja, Saarinen Taina & Skinnari Kristiina (in preparation) A multi-sited exploration of CLIL: political pedagogies, pedagogical policies.

 Taina Saarinen, Heidi Vaarala, Erja Kyckling & Eeva-Leena Haapakangas (Submitted) Mitä on kansallinen ja kuka on kansainvälinen? Kieli-ideologiat korkeakoulutuksen kansainvälistymisen kuvaajina