25.09.2018

Taina Saarinen: tulossa / forthcoming

Painossa tai valmisteilla – ota yhteyttä, jos kiinnostaa!

In press or in preparation – please contact me for more information

 

Pasi Ihalainen & Taina Saarinen (draft) Bringing language research, intellectual history and political history together in the analysis of parliamentary debates as a nexus. A draft chapter.

Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (forthcoming) /(toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Pasi Ihalainen, Pirkko Nuolijärvi ja Taina Saarinen (forthcoming) Kamppailua tilasta ja vallasta: kieli- ja kielikoulutuspolitiikan historiallisesti kierrätetyt diskurssit. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Taina Saarinen, Merja Kauppinen ja Teija Kangasvieri (forthcoming): Kielikäsitykset ja oppimiskäsitykset koulutuspolitiikan suurissa linjoissa. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Teija Kangasvieri, Pirkko Nuolijärvi, Sari Pöyhönen  & Taina Saarinen (forthcoming) Kielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikka monipaikkaisina ilmiöinä. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Nikula Tarja, Saarinen Taina & Skinnari Kristiina (in preparation) A multi-sited exploration of CLIL: political pedagogies, pedagogical policies.

Taina Saarinen, Heidi Vaarala, Erja Kyckling & Eeva-Leena Haapakangas (in review) Mitä on kansallinen ja kuka on kansainvälinen? Kieli-ideologiat korkeakoulutuksen kansainvälistymisen kuvaajina