01.08.2018

Taina Saarinen: tulossa / forthcoming

Painossa tai valmisteilla – ota yhteyttä, jos kiinnostaa!

In press or in preparation – please contact me for more information

Taina Saarinen & Pasi Ihalainen (Online First June 2018) Multi-sited and Historically Layered Language Policy Construction: Parliamentary debate on the Finnish constitutional bilingualism in 1919. Language Policy https://rdcu.be/T5cM

Taina Saarinen (2018) Kansallinen yliopisto ja kansainväliset intressit: kieli-ideologiat korkeakoulupoliittisten hierarkioiden kuvaajina.  In A. Jauhiainen, J. Kivirauma, and H. Kinnari (eds) Koulutus hallinnassa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A: 216. Turku: Turun yliopisto, 77-100.

Terhi Nokkala & Taina Saarinen (in press) Discourse analysis in higher education research. Theory and method. In Elias Pekkola, Jussi Kivistö, Vuokko Kohtamäki, Yuzhuo Cai & Anu Lyytinen (Eds.) Theoretical and methodological perspectives on igher education management and transformation: an advanced reader for PHD students. Tampere: Tampere University Press, 13 - 28.

Pasi Ihalainen & Taina Saarinen (draft) Bringing language research, intellectual history and political history together in the analysis of parliamentary debates as a nexus. A draft chapter.

Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (forthcoming) /(toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Pasi Ihalainen, Pirkko Nuolijärvi ja Taina Saarinen (forthcoming) Kamppailua tilasta ja vallasta: kieli- ja kielikoulutuspolitiikan historiallisesti kierrätetyt diskurssit. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Taina Saarinen, Merja Kauppinen ja Teija Kangasvieri (forthcoming): Kielikäsitykset ja oppimiskäsitykset koulutuspolitiikan suurissa linjoissa. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Teija Kangasvieri, Pirkko Nuolijärvi, Sari Pöyhönen  & Taina Saarinen (forthcoming) Kielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikka monipaikkaisina ilmiöinä. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Nikula Tarja, Saarinen Taina & Skinnari Kristiina (in preparation) A multi-sited exploration of CLIL: political pedagogies, pedagogical policies.

Taina Saarinen, Heidi Vaarala, Erja Kyckling & Eeva-Leena Haapakangas (in review) Mitä on kansallinen ja kuka on kansainvälinen? Kieli-ideologiat korkeakoulutuksen kansainvälistymisen kuvaajina