21.10.2017

Taina Saarinen: tulossa / forthcoming

Painossa tai valmisteilla – ota yhteyttä, jos kiinnostaa!

In press or in preparation – please contact me for more information

Heidi Vaarala, Eeva-Leena Haapakangas, Erja Kyckling, Taina Saarinen (forthcoming)  Finnish higher education institutions' reactions to the 2015 asylum seeker situation: Motives, goals and future challenges. Apples – Journal of Applied Language Studies.

Heidi Rontu & Taina Saarinen (submitted) University language policies: How does Finnish constitutional bilingualism meet the needs for internationalization in English?

Pasi Ihalainen & Taina Saarinen (draft) Bringing language research, intellectual history and political history together in the analysis of parliamentary debates as a nexus. A draft chapter.

Taina Saarinen & Pasi Ihalainen (submitted) Multi-sited Language Policy construction in Finland in the Late 1910s: Analysis of parliamentary debates on constitutional bilingualism

Terhi Nokkala & Taina Saarinen (manuscript) Discourse analysis in higher education research: theory and method

Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (submitted) /toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Pasi Ihalainen, Pirkko Nuolijärvi ja Taina Saarinen (submitted) Kamppailua tilasta ja vallasta: kieli- ja kielikoulutuspolitiikan historiallisesti kierrätetyt diskurssit. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Taina Saarinen, Merja Kauppinen ja Teija Kangasvieri (submitted): Kielikäsitykset ja oppimiskäsitykset koulutuspolitiikan suurissa linjoissa. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Teija Kangasvieri, Pirkko Nuolijärvi, Sari Pöyhönen  & Taina Saarinen (submitted) Kielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikka monipaikkaisina ilmiöinä. Teoksessa Kangasvieri Teija, Nuolijärvi Pirkko, Pöyhönen Sari, Saarinen Taina (toim.) Kielen ja kielikoulutuksen politiikkaa. 

Taina Saarinen (käsikirjoitus) Kansallinen yliopisto ja kansainväliset intressit: kieli-ideologiat korkeakoulupoliittisten hierarkioiden osoittimina

Nikula Tarja, Saarinen Taina & Skinnari Kristiina (in preparation) A multi-sited exploration of CLIL: political pedagogies, pedagogical policies.