Sabine Ylönen

Erikoistutkija

sabineylonen Puhelin: 040 805 3010
Sähköposti: sabine.ylonen(at)jyu.fi
Huone: Ag C515.3
Tutkimusalueet:


  • kielten oppiminen ja opetus (saksa vieraana kielenä, aineistolähtöinen oppiminen, suullisen viestinnän oppiminen ja opetus)
  • kielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikka
  • monikieliset, monikulttuuriset ja monimodaaliset oppimisympäristöt
  • diskurssien ja tekstien tutkimus
  • erityisalojen viestintä (akateeminen, lääketieteellinen, yritys-)
 

"Tutkin, miten voidaan opettaa vieraita kieliä niin, että opitaan toimimaan niillä eri sosiaalisissa tilanteissa. Tutkin myös eri kielten käyttöä ja imagoa akateemisissa ja talouden konteksteissa, jotka voivat vaikuttaa kielikoulutuspoliittisiin ratkaisuihin. Painopisteenä on saksa vieraana kielenä."

Julkaisut
Lisätietoa: Oma sivu