Alussa oli...

Laitoksemme perustettiin Jyväskylän yliopiston erillislaitokseksi 1.1. 1974. Silloin sen nimenä oli Valtakunnallinen kielikeskus. 1970-luvulla Suomen yliopistoihin ja korkeakouluihin luotiin kielikeskusten verkosto. Näiden antaman opetuksen suunnittelu ja koordinointi oli tämän valtakunnallisen keskuksen harteilla.

 Mustavalkoinen ryhmäkuva, black and white group picture
Ihmisiä luentosalissa | People in a lecture room

Pian nimi muuttui Korkeakoulujen kielikeskukseksi (KKKK). Tavoitteena oli kehittää maan korkeakoulutasoista kieltenopetusta. Tehtäviin kuuluivat niin oppimateriaalin laatiminen kuin kielikeskusopettajille annettu täydennyskoulutuskin.

Kun kielikeskusten toiminta vakiintui vuosien mittaan, meidän keskuksemme toiminnoissa painottui yhä enemmän tutkimus. Vuonna 1996 laitos liitettiin humanistiseen tiedekuntaan ja sen nimi muuttui nykyiseen muotoonsa: Soveltavan kielentutkimuksen keskus eli SOLKI. Soveltavan kielitieteen opetus siirtyi myös tuolloin harteillemme.

  HisKuva03.jpg

 

Seuraava