Aktiivista yhteistyötä

HisKuva32.jpg

Keskus on aktiivisesti yhteistyössä koti- ja ulkomaisten tahojen kanssa. Yliopistojen kanssa on solmittu yhteistyösopimuksia ja tehty tutkimusyhteistyötä. Kielikeskusten kanssa on tehty yhdessä kehitys- ja koulutustyötä. Yleisiä kielitutkintoja on suunniteltu ja toteutettu yhdessä Opetushallituksen kanssa. Eurooppalaista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä on toteutettu monen projektin voimin - huomattavin näistä DIALANG.


 

Laitos pyrkii edistämään suomalaista äidinkielen ja vieraiden kielten opetusta, laajasti ottaen koko suomalaista kielikoulutusta. Tutkijoilla on hyvät yhteistyösuhteet esimerkiksi äidinkielen ja vieraiden kielten opettajien liittoihin sekä muihin toimijoihin kielikoulutuksen alueella. Yhteistyössä on voimaa - se havaittiin jo Valtakunnallisen kielikeskuksen ja Korkeakoulujen kielikeskuksen aikoina ja sitä samaa linjaa haluaa jatkaa myös Soveltavan kielentutkimuksen keskus.


 

HisKuva33.jpg

 

Edellinen | Alkuun