07.04.2017

Kehittämishankkeen tavoitteet

Hankkeessa pyritään saamaan Kotoraide-projektin vuonna 2008 luoma ja sittemmin Testipisteen ja useiden asiantuntijatahojen yhteistyönä kehittämä lähtötason arviointimalli laajempaan käyttöön. Arviointimallin käytön lisäämisen ohella sen sisältöä ja muotoa kehitetään hankkeessa tutkimusperustaisesti. Yhteisen arviointimallin perusteena on arvioinnin laadun ja arviointiin osallistuvien henkilöiden oikeusturvan parantaminen. Myös kotoutumiskoulutukseen pääsy muuttuisi tasavertaisemmaksi ja opiskeluryhmistä tulisi homogeenisempia, jos arviointia yhtenäistettäisiin.