07.04.2017

Linkkejä

Toisen kielen oppimisesta ja opettamisesta

Institutet för svenska som andraspråk http://www.svenska.gu.se/forskning/isa/

Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk http://www.lisa-riks.se/

Journal for Teachers of English as a Second Language http://iteslj.org/

S2-bibliografia 1967–2014 https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/fennicum/s2

 

Vähän koulutetut maahanmuuttajat toisen kielen oppijoina

Low Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA) for Adults http://www.leslla.org/ (erityisesti alasivut Symposia ja Links)

 

Maahanmuuttajien kotouttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö https://www.tem.fi/tyo/maahanmuuttajien_kotouttaminen

Kotouttaminen.fi – Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus http://www.ely-keskus.fi/fi/web/ely/kotouttaminen#.Vc3EzE3ouUk

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta (570/2011) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110570

 

Kielitaidon testauksesta ja arvioinnista

EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) http://www.ealta.eu.org/ (erityisesti alasivut Resources ja Guidelines for Good Practice)

ILTA (International Language Testing Association) http://www.iltaonline.com/

Language Testing Resources Website http://languagetesting.info/