07.04.2017

Lähtötason arvioinnin nykytila

Laissa kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) ja asetuksessa kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta (570/2011) alkukartoitus nähdään seuraavasti:

 Alkukartoitus.jpg

Kielitaidon lähtötason arviointi -hanke keskittyy alkukartoituksen tarkentaviin toimenpiteisiin kuitenkin niin, että pääpaino on suullisen ja kirjallisen kielitaidon, opiskelutaitojen sekä luku- ja kirjoitustaidon selvittämisessä. Tarkentaviin toimenpiteisiin lasketaan myös matematiikan taitojen arviointi. Kuten yllä olevasta kuviosta käy ilmi, alkuhaastattelun ja tarkentavien toimenpiteiden välillä on huomattavaa päällekkäisyyttä. Koulutuskentällä käytetään rinnakkain ja samaa asiaa tarkoittamaan ainakin termejä alkukartoitus, lähtötason testaus, lähtötason arviointi ja alkutestaus.