07.04.2017

Mahdolliset koulutuspolut

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2012) mukaan kielitaidon lähtötason arvioinnin perusteella maahanmuuttaja ohjataan hänelle sopivalle koulutuspolulle, sopivaan moduuliin ja opetusryhmään. Tyypillisimpiä esimerkkejä koulutuspoluista on alla olevassa kaaviossa.

 Picture10.jpg