Jatko-opiskelu

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa voi suorittaa tohtorin ja lisensiaatin tutkinnon soveltavasta kielitieteestä. Solki antaa jatkokoulutusta omilta tutkimusaloiltaan. Jatko-opiskelijoittemme aiheet liittyvät ohjaajien omaan asiantuntemukseen (laitoksen ohjaajat ja ohjausalat), kuten äidinkielen tai toisen/vieraan kielen oppimiseen tai opetukseen, kielitaidon arviointiin, erilaisten yhteisöjen kielenkäyttötapoihin ja kielen, kulttuurin ja identiteettien suhteeseen sekä kielipolitiikkaan ja kielikoulutuspolitiikkaan.

Jyväskylän yliopistossa voi tehdä soveltavan kielitieteen jatko-opintoja sekä soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa että kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Tutustuthan molempien laitosten tutkimus- ja ohjausaloihin ennen mahdollista opinto-oikeuden hakua.

Kuka voi olla Solkin jatko-opiskelija?

Tieteellisen jatkokoulutuksen pohja on ylempi korkea- tai ammattikorkeakoulututkinto, joka voi olla suoritettu Suomessa tai ulkomailla. Koska soveltavassa kielitieteessä tehtävä tutkimus on monitieteistä, Solkin jatko-opinnot sopivat niin kieliä ja kielitieteitä opiskelleille kuin kielestä kiinnostuneille kasvatus- tai yhteiskunnallisten alojen opiskelijoille.

Miksi kannattaa ryhtyä Solkin jatko-opiskelijaksi?

Sinun kannattaa ryhtyä Solkin jatko-opiskelijaksi, jos haluat tehdä jatko-opintoja ja jatkotutkimusta soveltavassa kielitieteessä, joka on suoritettavien opintojen pääaine (opintosuunta).

Jatko-opintoja Solkissa voi suorittaa monella eri tavalla: osa jatko-opiskelijoista työskentelee laitoksen tutkimusprojekteissa tai alan tutkijakouluissa, osa taas suorittaa jatko-opintojaan itsenäisemmin oman työnsä ohella tai apurahalla.

Kiinnostuitko?

Katso esittelyvideot:

Ota yhteyttä! Lisätietoja jatko-opinnoista antaa oppiaineen pääedustaja yliopistotutkija Mia Halonen.