Jatkokoulutusseminaarit ja muut tapaamiset

Jatkokoulutusseminaarit

Järjestämme jatkokoulutusseminaareja kaksi kertaa vuodessa. Seminaareihin voi osallistua myös etäyhteydellä.  Tiedotamme jatkokoulutusseminaareista sähköpostitse Solki-jatkot -listan kautta.

Solkin kirjoitusklinikat

Solki järjestää jatko-opiskelijoilleen kirjoitusklinikoita muutaman viikon välein. Klinikoiden aiheena ovat erilaiset kirjoittamiseen liittyvät asiat, esimerkiksi

  • artikkelin/monografian luvun työstäminen ja refereekommentteihin reagoiminen, vertaiskommentointi
  • kaikenlaisten kirjallisten tuotosten työstäminen (rahoitushakemukset, abstraktit, tutkimuskysymykset jne.)
  • yleisesti julkaisemiseen liittyvät asiat (missä julkaista, milloin julkaista)

Kirjoitusklinikoiden pääasia on opiskelijoiden tekstien konkreettinen työstäminen. Opiskelijat saavat kirjoitusklinikalla arvokasta palautetta sekä muilta jatko-opiskelijoilta että ohjaajilta. Klinikoille voi osallistua myös etäyhteydellä.

Verkostoitumista ja aineistojen jakoa Yammerissa

Solkilla on käytössä jatko-opintojen Yammer-ryhmä, jossa on jäseninä niin opiskelijoita kuin ohjaajiakin. Yammer on toiminta-ajatukseltaan kuin organisaatioiden Facebook: ryhmän jäsenet voivat muun muassa keskustella sekä jakaa mielenkiintoisia dokumentteja ja linkkejä. Esimerkiksi opiskelijoiden kirjoitusklinikalla käsiteltävät tekstit jaetaan Yammerissa ennen klinikkatapaamista. Opiskelijat kutsutaan Solkin jatko-opintoryhmään heidän aloittaessaan opinnot.

Solkin ja Kielikampuksen tutkimusseminaarit ja kirjoitustapaamiset 

Jatko-opiskelijoita kannustetaan osallistumaan Solkin ja Kielikampuksen tutkimusseminaareihin ja kirjoitustapaamisiin, joista tiedotetaan postituslistoilla. Jatko-opiskelijat liitetään Solkin jatko-opiskelijoiden postituslistalle opintojen alkaessa.