Vinkkejä ja linkkejä jatko-opiskelijalle

 

Rahoitus

Opiskelijat rahoittavat useimmiten jatko-opintonsa itse. Enemmistö Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen jatko-opiskelijoista opiskelee työn ohessa.

Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus pyrkivät tukemaan jatko-opiskelijoita erilaisilla rahoitusmuodoilla, ks. tiedekunnan jatko-opintojen rahoitussivu. Apurahoista lähetetään opiskelijoille tiedote ennen hakuaikaa, joka on yleensä syksyisin. Yliopiston apurahoja ei myönnetä yliopistoon palvelussuhteessa oleville.

Apurahan hakemisen edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi ja hänellä on voimassa oleva ohjausasiakirja. Apurahan myöntämiseen vaikuttavat erityisesti eteneminen opinnoissa, annetut näytöt (esimerkiksi esitelmät, julkaisut tai muu toiminta) ja ohjaajien suositukset. Tiedotteista löytyvät ajantasaiset ohjeet apurahojen hakemisesta.

Jyväskylän yliopiston lisäksi apurahoja myöntävät erilaiset säätiöt ja rahastot.

Säätiöitä ja rahastoja

Tietoa tutkimusrahoituksen lähteistä

 

Tutkijakoulut

 

Tutkimusmenetelmät

 

Tutkimuksen eettiset periaatteet ja aineistonhallinta

 

Yleisiä vinkkejä