Opintojen eteneminen

Soveltavan kielitieteen jatko-opinnot Solkissa

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa voi suorittaa tohtorin ja lisensiaatin tutkinnon soveltavasta kielitieteestä. Kannustamme opiskelijoitamme sitoutumaan suoraan tohtorin tutkinnon suorittamiseen, mutta lisensiaatin tutkinto voi tietysti olla välietappi tiellä tohtoriksi. Lisensiaatintutkinto voi sopia erityisesti kieltenopettajille, jotka eivät tavoittele tohtorin tutkintoa vaan haluavat kehittää omaa työtään tutkimusta tekemällä. Opinto-oikeus myönnetään suoraan tohtorin tutkintoon.

Tohtorin tutkinnon neljän vuoden kokonaislaajuus vastaa samaa työmäärää kuin 240 opintopistettä ja lisensiaatin tutkinnon kahden vuoden kokonaislaajuus vastaa samaa työmäärää kuin 120 opintopistettä. 

Jatko-opinnoissa noudatetaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun ohjeita. Ohjeita täydentävät Solkissa laaditut tarkennukset: Tohtorikoulutuksen käytänteitä Solkissa.

Jatko-opintojen suorittaminen Jyväskylän yliopistossa ja humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

 

Tiedotus jatko-opiskelijoille