18.09.2018

Tohtorikoulutuksen käytänteitä Solkissa

Tohtorikoulutusta koskevat yleisohjeet ovat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sivuilla. Tällä sivulla kerrotaan ainoastaan Solkin omista täsmennyksistä ja ohjeista.

Opiskelijaksi hakeutuminen
 • Hakija ottaa yhteyttä oppiaineen pääedustajaan, yliopistotutkija Mia Haloseen ja esittää tutkimusideansa, jota voidaan täsmentää myöhemmin. Hakija perehtyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opinto-oikeuden hakijan oppaaseen ja toimii oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppaassa on myös tietoa jatko-opinto-oikeuden hakuajoista.

 • Keskuksen ohjaajapooli käsittelee hakemukset ja valitsee puollettavat jatko-opinto-oikeushakemukset. Valintakriteerinä on, että tutkimus kuuluu keskuksen toimialaan ja keskuksen professorit ja tutkijat voivat ohjata sitä. Lopullisen hyväksynnän tekee humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani. Lisätietoa valintaprosessista tiedekunnan jatko-opinto-oikeuden hakijan oppaassa

Opintojen edistäminen
 • Opintojen käynnistäminen: Opiskelija ottaa yhteyttä nimettyyn ohjaajaansa ja sopii tapaamisen, jossa käydään läpi opintoihin liittyviä asioita.
 • Ilmoittautuminen: Katso ohjeet vuosittaiseen ilmoittautumiseen joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi tiedekunnan jatko-opiskelijan oppaasta. Vuosittainen ilmoittautuminen on ehdottoman tarpeellista opinto-oikeuden säilyttämisen kannalta. Mikäli osoitetiedot ovat muuttuneet, muutos on tehtävä myös Korppiin ja ilmoittamalla asiasta Solkiin Maija Lappalaiselle.
 • Opiskelijan, ohjaajien ja Solkin tehtävät:
  • Katso opiskelijan ja ohjaajien tehtävät jatko-opiskelijan oppaasta (kohta Ohjaajat).  
  • Solki tiedottaa jatkokoulutukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista säännöllisesti jatko-opiskelijoiden sähköpostilistalla sekä www-sivuillaan. Solki järjestää säännöllisesti jatko-opiskelijoille sekä yhteisiä että tutkimusaihepiireihin liittyviä seminaareja. Solki tiedottaa myös tiedekunnan ja yliopiston tarjoamista jatkokoulutuskursseista.
  • Solkin jatko-opintojen kehittämisryhmä vastaa jatko-opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ohjauksen käytänteistä. Kehittämisryhmä huolehtii siitä, että opiskelijalla on toimiva ohjaussuhde (nimetyt ohjaajat) ja ohjauksella jatkuvuus, vaikka ohjaajien virkajärjestelyissä yms. tapahtuisi muutoksia.
 • Seurantaryhmä: Kaikille opiskelijoille määritellään seurantaryhmä, katso seurantaryhmäohjeet tiedekunnan jatko-opiskelijan oppaasta. Täsmennykset koskien Solkin seurantaryhmiä:
 • Opintojen loppuvaiheet: Katso tiedekunnan väittelijän opas (tietoa sekä lisensiaatintutkimuksen että väitöskirjan tarkastuksesta).
  • Solki hoitaa väitöstilaisuuden salivarauksen ja vastaväittäjien matka- ja hotellivaraukset. Kahvitilaisuuden järjestelyt väittelijä hoitaa yhdessä Solkin sihteerin kanssa. Mahdollisen karonkan järjestelyt hoitaa väittelijä itse.