03.10.2016

Abugidasta aakkosiin – kirjoitusjärjestelmän vaihdon vaikutukset lukijan fonologiseen tietoisuuteen konson kielessä Lounais-Etiopiassa

Vastuullinen tutkija: Aija Katriina Ahlberg

Ohjaaja: Lea Nieminen (FT), Suzanne Puhakka (FT)

Hankkeen kesto: 2015 - jatkuu

Kuvaus

Tutkimus tarkastelee siirtymälukutaitoa konsonanttipohjaisesta, abugidaksi luokiteltavasta perinteisestä etiopialaisesta kirjoitusjärjestelmästä alfabeettiseen kirjoitusjärjestelmään konson kielessä Lounais-Etiopiassa, ja pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Minkälainen on abugidan lukijan fonologinen tietoisuus ja miten se kehittyy hänen oppiessaan alfabeettinen kirjoitusjärjestelmä? Miten etiopialaisen abugidan lukija mieltää ja oppii erot tavuihin pohjaavan abugidan ja alfabeettisen kirjoituksen välillä, mitkä asiat ovat hänelle vaikeita oppia ja miksi? Miten siirtymälukutaito-opetuksessa abugidasta alfabeettiseen oikeinkirjoitusjärjestelmään voidaan tehokkaimmin hyödyntää oppijan olemassa oleva fonologinen tietoisuus ja abugidan luku- ja kirjoitustaito? Kenttätyö aineiston keräämiseksi tehdään osana siirtymälukutaidon opetusohjelmaa Konson maakunnassa.