14.03.2014

Miten Yleisten kielitutkintojen kielitaitokäsitys ja testijärjestelmässä kielitaidon arvioijina toimivien käsitykset kielestä kohtaavat?

Tutkija: Sari Ahola

Kuvaus

Väitöskirjahankkeessani tutkin Yleisten kielitutkinnoissa arvioijina toimivien kielitaitokäsityksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kielitaitokäsityksiä arvioijilla on, miten käsitykset vaihtelevat, mitkä asiat ovat vaikuttaneet käsitysten muodostumiseen ja mikä merkitys Yleisillä kielitutkinnoilla on käsitysten muokkaajana sekä miten arvioijat ovat omaksuneet Yleisten kielitutkintojen käsityksen kielitaidosta. Tutkimus on osa Yleisten kielitutkintojen kehitystyötä ja tavoitteena on kehittää testijärjestelmän arviointia ja siihen liittyviä käytänteitä.