15.08.2018

Mielipiteen ilmaiseminen suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä | Opinions in texts written by Finnish L2 learners

Vastuullinen tutkija: Jaana Alila

Ohjaajat: Lea Nieminen (FT) ja Jarmo Jantunen (FT, professori)

Hankkeen kesto: 2013 – jatkuu

Kuvaus

Väitöstutkimukseni keskittyy erilaisten mielipiteen ilmaisujen ja niihin liittyvien rakenteiden tarkasteluun suomi toisena kielenä -oppijoiden mielipidekirjoituksissa. Tutkin eri-ikäisten ja eri taitotasoilla olevien suomen kielen oppijoiden mielipiteen ilmaisemista kirjoittaessa sekä selvitän, miten mielipiteen ilmaisuja voitaisiin automaattisesti tunnistaa ja käsitellä isosta tekstiaineistosta.        

_____________ 

Researcher: Jaana Alila

Supervisors: Lea Nieminen (PhD) and Jarmo Jantunen (PhD, professor)

Duration: 2013 – on going

Description of the project

My PhD study concentrates on finding out how Finnish L2 learners express their opinions in writing. I also want to investigate how to best identify opinions from learners' texts using computer-assisted analysis. The study group consists of Finnish L2 learners at different proficiency levels and the material includes texts from both children and adults.