15.02.2011

Kollaboratiivinen oppiminen asiantuntijaksi kehittymisessä

Vastuullinen tutkija: Ulla-Maija Bergroth-Koskinen

Ohjaajat: Mia Halonen (FT, dos.) ja Peppi Taalas (FT)

Hankkeen kesto: 2010 - jatkuu

Rahoitus: Suomen Akatemia 2010-2012 osana hanketta Know-Id (Informoitu oppiminen ja sosiaalisen median välineet koulun käytäntönä)

Kuvaus

Väitöskirjatutkimukseni tutkii asiantuntijuuden viestimistä: mikä on kieli- ja viestintätaitojen osuus korkeakoulutettujen asiantuntijuudessa? Miten asiantuntija viestii osaamistaan muille? Koska olen itse englannin opettaja, tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan asiantuntijuuden viestimisen taidon lisäksi asiantuntijaksi kasvamista ja asiantuntijuuden viestimisen taidon kehittymistä ja kehittymisen tukemista. Tutkimukseni asiasanoja ovat: sosiokulttuurinen oppiminen, identiteetti, yhteisöjen jäsenyys, asiantuntijuus ja kieli. Teen design-perustaista tutkimusta, mikä tarkoittaa, että tutkin teoriaan perustuvia innovaatioita oikean elämän konteksteissa, ja design - interventio - uusi design syklien kautta kehitän sekä opetusta että uusia oppimisen teorioita. Tutkimuksen aineisto kerätään Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa akateemisen tason englannin kursseilla. Tavoitteenani on empiirisen tutkimuksen kautta saada tietoa siitä, mitkä kurssin tarjoumat erityisesti mahdollistavat asiantuntijuuden viestimisen taidon kehittymistä, ja tämän tiedon perusteella kehittää korkeakoulutason kielten opetusta vastaamaan yhä paremmin 2000-luvun muuttuvan työelämän haasteisiin.