15.08.2018

Oppilaiden käsityksiä englannin suullisesta kielitaidosta, sen oppimisesta ja arvionnista

Vastuullinen tutkija: Maarit Ilola

Ohjaajat: Mirja Tarnanen (FT, prof.) ja Ari Huhta (FT, prof.)

Hankeen arvioitu valmistuminen: 2018

Kuvaus

Tutkimuksessa tarkastellaan peruskoulun 9.-luokkalaisten käsityksiä englannin suullisesta kielitaidosta. Tavoitteena on lisätä näkökulmia kielenopetukseen. Tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi opetuksen suunnittelussa ja opettajankoulutuksessa.