02.09.2016

Perusasteen yläkoulun oppilaiden vieraan kielen oppimismotivaatio

Vastuullinen tutkija: Teija Kangasvieri

Ohjaajat: Taina Saarinen (FT), Ari Huhta (FT, prof.) ja Asko Tolvanen (FT, prof.)

Hankkeen kesto: 2009 – jatkuu

Rahoittajat: Emil Aaltosen säätiö, Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Kuvaus

Tutkin perusasteen yläkoulun oppilaiden vieraan kielen oppimismotivaatiota ja selvitän, onko oppijoiden joukosta löydettävissä erilaisia motivaatioprofiileja. Erityisen kiinnostuksen kohteena on se, kuinka nämä profiilit eroavat toisistaan motivaation eri ulottuvuuksilla ja ovatko ne erilaisia riippuen siitä, onko opiskeltava kieli pakollinen vai valinnainen. Tutkimuksen kohteena oleva pakollinen kieli on englanti, ja valinnaiset kielet ovat ranska, saksa, venäjä ja espanja. Aineisto on kerätty kyselyllä ja analysoitu tilastollisin menetelmin.