11.03.2014

Maahanmuuttajien oppimisprosesseja kotoutumiskoulutuksessa ja ammatillisissa opinnoissa

Tutkija:  Jonna Kulju

Kuvaus

Väitöskirjassani tutkin aikuisten maahanmuuttajien kielen oppimisen ja kotoutumisen prosesseja kotoutumiskoulutuksessa ja ammatillisissa opinnoissa. Kerään aineiston kerronnallisilla haastatteluilla, ja saadakseni esille pidemmällä aikavälillä tapahtuvaa oppimisenprosessia, teen vuoden aikana jokaiselle haastateltavalle kolme haastattelukierrosta. Tavoitteenani on saada tietoa, miten kotoutumiskoulutuksessa ja ammatillisissa opinnoissa voidaan tukea aikuisena Suomeen muuttaneen integraatiota koulutusjärjestelmän avulla.