08.01.2016

Aikuisten suomenoppijoiden puheen ymmärtämisen ongelmat arkipäivän viestintätilanteissa

Tutkija: Saara Laakso

Ohjaajat: Ari Huhta (FT, prof.), Mia Halonen (FT) ja Riikka Ullakonoja (FT)

Kuvaus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia ymmärtämisongelmia aikuisilla suomenoppijoilla on, kun he keskustelevat syntyperäisten suomalaisten kanssa ja miksi nämä viestintätilanteet ovat oppijoiden käsitysten mukaan ongelmallisia. Toisena tavoitteena on kuuntelutilanteita havainnoimalla ja yleistä tutkimustietoa hyödyntämällä selvittää, mistä oppijoiden ymmärtämisongelmat voivat johtua. Tutkimus tulee tukemaan ymmärtämistaitojen opetuksen kehittämistä sekä tarjoamaan tärkeän näkökulman keskusteluun maahanmuuttajien vuorovaikutuksesta kantaväestön kanssa.