19.03.2014

Vieras aksentti ja puhujan arviointi

Tutkija: Anne Leinonen

Kuvaus

Tutkimuksessani tarkastelen, miten nuoret ammattikoululaiset arvioivat maahanmuuttajien suomen kielessä kuuluvan aksentin voimakkuutta. Lisäksi tutkin, miten vieraan aksentin voimakkuus vaikuttaa puhujan arviointiin. Arviointikohteina ovat suomalaisten arvojen toteutuminen ja puhujan sosiaalisen pätevyyden arviointi aksentin perusteella. Tutkimuksessa arvioijat ovat helsinkiläisiä ja kainuulaisia nuoria, pääasiassa poikia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten aksentin voimakkuus ja kuulijan tottuneisuus vaikuttavat puhujan arviointiin. Tutkimuksessa on puhujia eri kieliryhmistä ja tarkoituksena on myös arvioida, miten eri kieliryhmistä tulevia arvioidaan. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää ääntämisen opetuksen arviomisessa ja suunnittelussa.