07.09.2015

”Työskentelee oma-aloitteisesti ja joustavasti työryhmän jäsenenä yhteisiä toimintaperiaatteita noudattaen”. Lähihoitajan näyttötutkinnon kieli.

Tutkija: Pirjo Salomaa

Ohjaajat: Marita Härmälä (FT) ja Mia Halonen (FT)

Kuvaus

Tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani lähihoitajan näyttötutkinnon kieltä työvoimakoulutuksena järjestettävässä aikuisten lähihoitajakoulutuksessa. Analysoin kvalitatiivisesti näyttötutkinnon tutkinnon osaamisalaa Sairaanhoito ja huolenpito. Tutkimuksen näkökulma on sosiolingvistinen ja kielen käyttötarkoitusta kuvaava. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Mihin lähihoitaja tarvitsee kieltä? ja 2) Mikä on riittävä kielitaito lähihoitajan työssä?

Tutkimusaineistoni koostuu Lähihoitajan tutkinnon perusteiden kriteeristöstä (Ammatillisen tutkinnon perusteet, Opetushallitus 2010/2014) ja lähihoitajaopiskelijoiden ja työssäoppimisen ohjaajien haastatteluista. Tavoitteenani on avata lähihoitajan tutkinnon kieltä ja lisätä ammattiosaamisen vaatimuksien ymmärtämistä niin yksilötasolla kuin koulutusinstituution tasolla.