14.08.2018

Translanguaging-käytänteet historian alan akateemisissa tekstitaidoissa / Translanguaging practices as the part of academic literacies in the discipline of history

Tutkija/Researcher:  Heidi Kuitunen

Ku­vaus

Väitöstutkimukseni tavoitteena on tunnistaa ja kuvata historian yliopisto-opiskelijoiden akateemisessa kirjoittamisessa esiintyviä translanguaging-käytänteitä sekä tutkia, millä tavoin translanguaging näyttäytyy osana historian tekstitaitoja. Translanguaging tarkoittaa tässä kielellisten resurssien tilanteista ja joustavaa käyttöä, jonka kautta kielenkäyttäjä pyrkii rakentamaan ja välittämään haluamiaan merkityksiä kielirajoja ylittäen.

Description

This dissertation aims to recognise and describe translanguaging practices actualising in the processes of academic writing within the discipline of history, and discuss translanguaging as a part of academic literacies of said field. In this research, the term translanguaging refers to the situational and flexible use of (cross-)linguistic resources enabling language users to construct and communicate meanings of their desire.