26.08.2014

Peruskoulun päättövaiheessa olevien maahanmuuttajaoppilaiden S2-kielen arviointi opettajan arviointityön näkökulmasta

Tutkija: Helena Vesaranta

Ohjaajat:

Kesto: 2014–

Kuvaus

Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa siitä, miten yhdenmukaisesti opettajat tulkitsevat ja käyttävät arviointikriteereitä, sekä miten opettajat hyödyntävät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (POPS 2004) ja siinä hyvän osaamisen kriteereitä antaessaan päättöarvosanoja. Tutkimus tekee arviointiprosessin läpinäkyväksi ja tuo esille taitolähtöisen kielikäsityksen sekä kriteeriviitteisen arviointiprosessin arvioijan eli opettajan näkökulmasta. Mielenkiintoista on saada selville, missä määrin opettajan arvion mukaan tavoitteet on saavutettu hyvän osaamisen tavoitetasoon (B1) nähden, sekä millaisia käytännön ratkaisuja opettaja tekee, jotta hän voi osoittaa kielitaidon tason luotettavasti. Tieto opettajan tekemästä arviointiprosessista on merkittävä. Se tuo uutta tietoa paitsi opetuksen kehittämiseen ja opetussuunnitelmatyöhön, myös päättöarvosanan antamisen periaatteista sekä arvosanojen vertailukelpoisuudesta.