17.05.2017

Hankkeen tavoitteet

pthaltuun2

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan valtakunnallisesti hyödynnettävä koulutusmalli, jossa vahvistetaan maahanmuuttaja-aikuisten perustaitoja (opiskelutaitoja, numerotaitoja, tietotekniikkaa soveltavia ongelmanratkaisutaitoja sekä luku- ja kirjoitustaitoa) ja kehitetään heitä ohjaavien opettajien ja ohjaajien osaamista näiden taitojen opettamisessa.

Ilmoittaudu koulutukseen!