19.04.2017

Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen (2017–2020)

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen koordinoima hanke Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen sai kolmivuotisen Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen ja käynnistyi 1.4.2017. Seuraa hankkeen vaiheita verkkosivuilla, Facebookissa tai Twitterissä.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan valtakunnallisesti hyödynnettävä koulutusmalli, jossa vahvistetaan maahanmuuttaja-aikuisten perustaitoja (opiskelutaitoja, numerotaitoja, tietotekniikkaa soveltavia ongelmanratkaisutaitoja sekä luku- ja kirjoitustaitoa) ja kehitetään heitä ohjaavien opettajien ja ohjaajien osaamista näiden taitojen opettamisessa.

 

Hankkeen toimijat

Hankkeen toteuttamiseen osallistuu Solkin lisäksi Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen, Opettajankoulutuslaitoksen ja Avoimen yliopiston kielenoppimisen- ja opettamisen asiantuntijoita.

 

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja FT Heidi Vaarala

Hankkeen koordinaattori FT Taina Tammelin-Laine

sähköposti: TBA