07.09.2016

Solkin neuvottelukunta

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksella on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on olla neuvoa antava elin ja joka tukee keskuksen valtakunnallista asemaa kielikoulutuksen ja siihen liittyvän tutkimuksen edistäjänä. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat soveltavan kielentutkimuksen tehtävien kannalta keskeisiä toimijoita.

Neuvottelukunnan kokoonpano 31.12.2017 saakka:


Professori Riitta Pyykkö (Turun yliopisto)
Yliopettaja Tarmo Ahvenainen (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu)
Professori Siv Björklund (Vaasan yliopisto)
Ylitarkastaja Susanna Piepponen (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016 - 2017) (Hanna-Maria Hyttinen 2015 - 2016, Sari Haavisto 2014 - 2015)
Jatko-opiskelija, S2-opettaja Saara Laakso (Jyväskylän yliopisto)
Opetusneuvos Armi Mikkola (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Johtaja Michael Nelson (Turun yliopisto)
Opetusneuvos Leena Nissilä (Opetushallitus)
Sanakirjaosaston johtaja Klaas Ruppel (Kotimaisten kielten keskus)
Lehtori, dosentti Minna Suni (Jyväskylän yliopisto)
Pedagoginen yliopistonlehtori Marjo Vesalainen (Helsingin yliopisto)
Professori Jouni Välijärvi (Jyväskylän yliopisto)
Yliopistotutkija, dosentti Jan Wikgren (Jyväskylän yliopisto)

 

Solkin edustajat: professori Tarja Nikula ja yliopistotutkija Taina Saarinen
Neuvottelukunnan sihteeri: suunnittelija Maija Lappalainen