21.08.2015

Työryhmät

Solkin johtoryhmä (2014 - 2017):


Tarja Nikula, johtaja
Taina Saarinen, varajohtaja ja pedagoginen johtaja
Ari Huhta, oppiaineen pääedustaja
Sari Pöyhönen, tutkimushenkilöstön edustaja
Sari Ahola, Yleisten kielitutkintojen edustaja
Teija Kangasvieri, Kieliverkoston edustaja
Ari Maijanen, muun henkilöstön edustaja
Jonna Kulju, tohtorikoulutettavien edustaja (2015 - 2017)

 

Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan johtajan tukena toimiva, eri henkilöstöryhmiä edustava kokoonpano. Johtoryhmä mm. linjaa Solkin strategisia tavoitteita ja valmistelee kehittämistoimintaan liittyviä suunnitelmia ja niiden toimeenpanoa. Lisäksi johtoryhmä toimii yhteyselimenä tiedekunnan johtoryhmän ja laitoskokouksen välillä.

 

Jatko-opintojen kehittämisryhmä (2014-2017)


Jatko-opintojen kehittämisryhmä tukee oppiaineen pääedustajaa ja pedagogista johtajaa jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Jatko-opintojen kehittämisryhmän keskeiset tehtävät ovat jatkokoulutuksen suunnittelu ja toteutus, jatkokoulutuksen arviointi ja kehittäminen sekä ohjauskäytänteiden koordinointi.

Jatko-opintojen kehittämisryhmään kuuluvat  laitoksen oppiaineen pääedustaja, pedagoginen johtaja, edellinen pedagoginen johtaja, professorit, kaksi post doc -tutkijaa, jatko-opiskelijoiden edustaja ja laitoksen opintovastaava.

Jatko-opintojen kehittämisryhmän lisäksi Solkissa toimii ohjaajapooli, johon kuuluvat kaikki Solkin jatko-opintojen ohjaajat sekä väitelleet tutkijat. Ohjaajapooli tekee tiedekunnalle esityksen Solkin uusiksi jatko-opiskelijoiksi valittavista henkilöistä.

Jatko-opintojen kehittämisryhmän jäsenet:

yliopistotutkija, pedagoginen johtaja Taina Saarinen
professori, oppiaineen pääedustaja Ari Huhta
professori Tarja Nikula
professori Sari Pöyhönen
erikoistutkija Sabine Ylönen
tutkijatohtori Riikka Ullakonoja
tutkijatohtori Kristiina Skinnari
tohtorikoulutettava Sonya Sahradyan
suunnittelija Maija Lappalainen