10.04.2019

Työryhmät

Solkin johtoryhmä (2018 - 2021):


Taina Saarinen, laitoksen johtaja ja yliopistotutkija
Ari Huhta, professori ja koulutuksesta vastaava varajohtaja
Sari Pöyhönen, professori ja tutkimuksesta vastaava varajohtaja
Tarja Nikula-Jäntti, professori
Ulla Richardson, professori
Mia Halonen, yliopistotutkija ja oppiaineen pääedustaja
Sari Ahola, tutkimuskoordinaattori
Nina Sivunen, tohtorikoulutettava
Ari Maijanen, suunnittelija
Maija Lappalainen, suunnittelija (sihteeri)

 

Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan johtajan tukena toimiva, eri henkilöstöryhmiä edustava kokoonpano. Johtoryhmä mm. linjaa Solkin strategisia tavoitteita ja valmistelee kehittämistoimintaan liittyviä suunnitelmia ja niiden toimeenpanoa. Lisäksi johtoryhmä toimii yhteyselimenä tiedekunnan johtoryhmän ja laitoskokouksen välillä.

 

 

Jatko-opintojen kehittämisryhmä (2014-2017)


Jatko-opintojen kehittämisryhmä tukee oppiaineen pääedustajaa ja pedagogista johtajaa jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Jatko-opintojen kehittämisryhmän keskeiset tehtävät ovat jatkokoulutuksen suunnittelu ja toteutus, jatkokoulutuksen arviointi ja kehittäminen sekä ohjauskäytänteiden koordinointi.

Jatko-opintojen kehittämisryhmään kuuluvat  laitoksen oppiaineen pääedustaja, pedagoginen johtaja, edellinen pedagoginen johtaja, professorit, kaksi post doc -tutkijaa, jatko-opiskelijoiden edustaja ja laitoksen opintovastaava.

Jatko-opintojen kehittämisryhmän lisäksi Solkissa toimii ohjaajapooli, johon kuuluvat kaikki Solkin jatko-opintojen ohjaajat sekä väitelleet tutkijat. Ohjaajapooli tekee tiedekunnalle esityksen Solkin uusiksi jatko-opiskelijoiksi valittavista henkilöistä.

Jatko-opintojen kehittämisryhmän jäsenet:

yliopistotutkija, pedagoginen johtaja Taina Saarinen
professori, oppiaineen pääedustaja Ari Huhta
professori Tarja Nikula
professori Sari Pöyhönen
erikoistutkija Sabine Ylönen
tutkijatohtori Riikka Ullakonoja
tutkijatohtori Kristiina Skinnari
tohtorikoulutettava Sonya Sahradyan
suunnittelija Maija Lappalainen