Tutkimus ja julkaisut

Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on Jyväskylän yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos. Sen tavoitteena on kehittää kielikoulutusta laaja-alaisesti. Tutkimus ennakoi ja ottaa huomioon yhteiskunnalliset tarpeet ja kysymykset. Tutkimusta yhdistää käsitys kielestä sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena, identiteettejä ja kulttuuria rakentavana ilmiönä.

Tutkimushankkeille on tyypillistä monitieteinen, soveltava tutkimusote, joka yhdistää esim. kielentutkimuksen, sosiologian, koulutustutkimuksen ja kasvatustieteen näkökulmia. Kiinnostuksen kohteena ovat muuttuvan yhteiskunnan vaikutukset kielikoulutukseen.

 


Tutkimuksen painoalueet: arviointi
Tutkimuksen painoalueet: käytänteetTutkimuksen painoalueet: politiikat