Arviointi

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa tutkitaan kielitaidon arviointia hyvin monesta näkökulmasta, olipa kyse luokkahuone- tai testausarvioinnista. Arviointitutkimus linkittyy läheisesti niin kielikoulutuspolitiikkaan, kielen oppimisen pedagogisiin kysymyksiin kuin testijärjestelmien laatuun. Kielitaidon arvioinnilla voi olla tutkimuksissa monia erilaisia rooleja. Sitä voidaan yhtäältä käyttää tutkimusvälineenä, kun testien avulla kerätään tietoa oppijan osaamisesta, ja toisaalta se voi itse olla tutkimuksen kohteena, kun halutaan esimerkiksi selvittää testitehtävien laatua tai opettajien käsityksiä arvioinnista. Tutkimus liittyy myös kokonaisten tutkintojärjestelmien, kuten Yleiset kielitutkinnot, kehittämiseen. Soveltavan kielentutkimuksen keskus on kielitaidon arviointitutkimuksen alueella kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu toimija.

 

 

Katso lista kaikista Solkin hankkeista