16.08.2016

Kielitietoisuuden edistäminen sisältöaineiden tunneilla

‘”Jokainen opettaja on kielen opettaja” on yksi keskeinen periaate hankkeessa, jossa pyritään lisäämään opettajien kielitietoisuutta sisältöaineiden tunneilla. Kohderyhmänä ovat sellaiset kuudesluokkalaiset, joilla voi maahanmuuttajataustansa ja/tai koulun opetuskielen puutteellisen hallinnan vuoksi olla oppimisvaikeuksia matematiikassa, historiassa ym. sisältöaineissa. Hankkeen tavoite on hyvin käytännönläheinen: siinä pyritään laatimaan opettajille esimerkkimateriaaleja, joiden avulla he voivat ensinnäkin diagnosoida oppilaidensa ongelmia ja sitten tukea heitä kielellisesti esimerkiksi hyödyntämällä oppilaiden monikielisiä ja –kulttuurisia repertuaareja.

‘Kielitietoisuuden edistäminen sisältöaineiden tunneilla’ (2016-2019) pohjautuu Euroopan nykykielten laitoksen (ECML) hankkeeseen ’Kielitaitokuvaimia matematiikkaan ja historiaan/yhteiskuntaoppiin’, jossa kehitettiin EVK-pohjaisia kuvaimia matematiikkaan ja historian/yhteiskuntaoppiin kuudella kielellä 12/13 ja 15/16-vuotiaille oppilaille. Yhtenä keskeisenä johtopäätöksenä oli, että 12/13-vuotiaat oppilaat tarvitsevat vähintään B1-tasoista kielitaitoa saavuttaakseen matematiikan/historian oppimistavoitteet.