02.02.2011

Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat – ToLP

Vastuullinen tutkija: Professori Minna-Riitta Luukka (Kielten laitos)

Post-doc -tutkijat: Ari Huhta, Sari Pöyhönen, Peppi Taalas & Mirja Tarnanen

Tohtorikoulutettavat: Merja Kauppinen, Johanna Saario & Sanna Voipio-Huovinen

Hankkeen kesto: 2006-2009

Rahoittajat: Jyväskylän yliopisto (2006) ja Suomen Akatemia (2007-2009)

Kuvaus

Hankkeessa tarkasteltiin perusopetuksen 9. luokan oppilaiden sekä äidinkielen ja vieraiden kielten opettajien lukemisen ja kirjoittamisen käytänteitä sekä medioiden käyttöä koulussa ja vapaa-ajalla. Hankkeessa selvitettiin, millaisten tekstien ja kielten ympäröiminä osallistujat elävät, missä määrin koulun ja vapaa-ajan käytänteet kohtaavat ja millaisia haasteita ja mahdollisuuksia käytänteet asettavat pedagogiselle muutokselle.

Lisätietoa hankkeesta ja julkaisuista: www.jyu.fi/tolp