28.09.2018

Rik­ki­näis­tä suo­mea: Ak­sent­tien ar­vioin­ti yh­teis­kun­nal­li­sena por­tin­varti­ja­na (2018-2022)

Broken-finnish-logo-1f-transparent.pngHankkeessa “Rikkinäistä suomea” tutkitaan ns. vieraan aksentin vaikutusta suullisen kielitaidon arviointiin Yleisten kielitutkintojen suomen kielen testissä: miten arvioijat kokevat testattavien puheen vieraan aksentin ja miten se vaikuttaa yleiseen arvioon puhujan kielitaidosta. Koska kielitaitotodistus tarvitaan muun muassa Suomen kansalaisuuden hakemiseen, testi on merkittävä yhteiskunnallinen portinvartija.

Fokuksessa on neljä Suomen suurimpien maahanmuuttajaryhmien kieltä: arabia, viro, venäjä ja thai. Aineistossa on myös suomenruotsalaisia puhujia. Kaikkiin näihin ryhmiin kohdistuu Suomessa kielteisiä stereotypioita. Jotta saataisiin selville, millainen on aksentin suhde arviointiin, hankkeessa tutkitaan, kuinka arvioijien kokema aksentti ja todellinen, akustisesti mitattu aksentti vastaavat toisiaan, ja kuinka ne vaikuttavat arviointiin. Monitieteinen tutkimusryhmä koostuu sosiolingvisteistä, (sosio)foneetikoista, kielitaidon arvioinnin tutkijoista ja tilastotieteilijöistä.

Millainen on testin suorittajien todellisten, akustisesti mitattavien puhunnosten ja äänteiden ja arvioijien niistä tekemien havaintojen suhde?

Millaisia tilastollisesti merkittäviä suhteita arvioista löytyy ääntämisen arvioiden ja aksenttien kuvausten ja

  • arvioijien taustan ja arvioijakäyttäytymisen (esim. ankaruus, johdonmukaisuus jne.),
  • muiden puhumisen arviointikriteerien ja,
  • testin suorittajien taustan välilltä?

 

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ja Jyväskylän yliopisto.

  aka_su_pysty_rgb.jpg  jyu-keskitetty-kaksikielinen.jpg