18.04.2012

DIALANG – uusi tietokonepohjainen arviointiväline vieraan kielen taidon diagnosointiin

DIALANG oli kehittämisprojekti, johon liittyi useita tutkimushankkeita sekä projektin aikana että sen jälkeen. Projekti toteutettiin vuosina 1996−2004 ja sen merkittävimpänä rahoittajana oli EU:n Socrates (Lingua) –ohjelma. Solki koordinoi projektin ensimmäistä vaihetta ja Freie Universität Berlin sen kakkos- ja kolmosvaihetta. Hankkeen tulos oli ilmainen, internetin kautta suoritettava kielitaidon arviointijärjestelmä, joka antaa käyttäjälleen diagnostista palautetta tämän kielitaidon vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi se neuvoo käyttäjää kieliopinnoissa ja pyrkii parantamaan tämän tietoisuutta kielitaidosta ja oppimisesta. DIALANG perustuu EU:n kielipoliittisiin suunnitelmiin sekä Euroopan neuvoston työhön kielikoulutuksen alueella. DIALANG tarjoaa testejä, itsearviointivälineitä ja palautetta 14 eurooppalaisessa kielessä (ks. http://www.lancs.ac.uk/researchenterprise/dialang/about.htm).

 

Koska DIALANG on varsin laaja ja innovatiivinen järjestelmä, myös siihen liittyvä tutkimus on kohdistunut moniin sen kehittämiseen ja käytettävyyteen liittyviin haasteisiin. Esimerkkejä näistä ovat (1) yleiseurooppalaisen kielten viitekehyksen soveltaminen monikielisten arviointijärjestelmien luomiseen, (2) testin tulosten empiirinen linkitys viitekehyksen 6-portaiseen taitotasoasteikkoon, (3) vieraan kielen osaamisen diagnosointi ja (4) erilaisten palautejärjestelmien suunnittelu ja niiden vaikuttavuus.

 

 

 

Julkaisuja:

 

Alderson, J.Charles. 2005. Diagnosing Foreign Language Proficiency. The Interface between Learning and Assessment. New York: Continuum.

Alderson, J.C. & Huhta, A. 2005. The development of a suite of computer-based diagnostic tests based on the Common European Framework. Language Testing, 22, 301–320.

Huhta, A., Luoma, S., Oscarson, M., Sajavaara, K., Takala, S. & Teasdale, A. 2002. DIALANG - A Diagnostic Language Assessment System for Learners. Teoksessa J.C.Alderson (toim.) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Case Studies. Strasbourg: Council of Europe. 130-145.

Kaftandjieva, F. & Takala, S. 2002. Council of Europe scales of language proficiency: a validation study. Teoksessa J.C.Alderson (toim.) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Case Studies. Strasbourg: Council of Europe. 106-129.

Tarnanen, M. ja Luoma, S. 2003. Creating a self-rating instrument for second language writing: from idea to implementation. Language Testing 20, 440-463.