20.05.2014

DIALUKI - Toisen tai vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen diagnosointi

Vastuullinen tutkija: prof. Charles Alderson, Lancasterin yliopisto

Muut tutkijat: Ari Huhta, Lea Nieminen, Riikka Ullakonoja, Eeva-Leena Haapakangas, Sanna Olkkonen

Yhteistyökumppanit muualla kuin Solkissa: Ulla Richardson, Kenneth Eklund, Heikki Lyytinen (Agora Center / Psykologian laitos), Maisa Martin (Kielten laitos/JY), Scott Jarvis (University of Ohio), Judit Kormos (Lancaster University), David Barton ( Lancaster Literacy Research Centre), John H.A.L. de Jong (Amsterdam Free University), Sauli Takala, Paavo Leppänen

Hankkeen kesto: 2010–2013

Rahoitus: Suomen Akatemia, Jyväskylän yliopisto, Economic and Social Research Council (ESRC, Britannia), Pearson Assessment

Kuvaus

Tutkimushankkeessa tarkasteltiin luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä toisessa ja vieraassa kielessä. Pyrkimyksenä oli tunnistaa ne kognitiiviset tekijät, jotka ennustavat oppijan vahvuuksia ja heikkouksia näissä taidoissa. Tässä monitieteisessä hankkeessa yhteistyötä tekivät kielentutkimuksen, psykologian ja arvioinnin asiantuntijat. Hankkeen tavoitteena oli kehittää välineitä toisen ja vieraan kielen taitojen kehityksen diagnosointiin.

Tutkimushanke tarjosi toisen ja vieraan kielen kehityksen tutkimukseen ja diagnosointiin uusia menetelmiä sekä teoreettisia näkökulmia. Etsimme kielitaidon kehityksessä ilmenevien vahvuuksien ja heikkouksien syitä ja selvitimme ensikielen sekä toisen tai vieraan kielen taitojen kehityksen suhdetta. Tutkimustuloksilla on myös käytännön merkitystä, sillä ne rakentavat vakaata teoreettista pohjaa, jolle opetussuunnitelmien, oppimateriaalien ja diagnostisten testien kehittäminen voi perustua.

Verkkosivuosoite: www.jyu.fi/dialuki