07.05.2015

Integroituminen ammattiyhteisöihin Suomessa

Vastuullinen tutkija: Sari Pöyhönen

Post-doc -tutkijat: FT Anu Hirsiaho (kesäkuuhun 2012 saakka), FT Tatjana Rynkänen, professori Mirja Tarnanen (OKL), FT David Hoffman (KTL) ja professori emerita Marilyn Martin-Jones (University of Birmingham)

Hankkeen kesto: 2011 - 2014

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on arvioida, millainen rooli kielitaidolla, monikielisillä ja monikulttuurisilla käytänteillä sekä identiteeteillä on työikäisten maahanmuuttajien integroitumisessa työ- ja ammattiyhteisöihin Suomessa. Hankkeessa tutkitaan myös koulutuksen ja työelämän yhteyttä ja koulutuspolkujen merkitystä työllistymisessä. Hankkeessa tarkastellaan integraatiota sekä maahanmuuttajien että kantaväestön näkökulmasta kolmessa keskeisessä ympäristössä:

  1. ympäristöissä, joissa maahanmuuttajat valmistautuvat integroitumaan työ- ja ammattiyhteisöihin,
  2. ympäristöissä, joissa maahanmuuttajat ovat integroituneet menestyksekkäästi työ- ja ammattiyhteisöihin, sekä
  3. ympäristöissä, joissa maahanmuuttajat ovat syrjäytyneet työ- ja ammattiyhteisöistä ja hylänneet tavoitteensa niihin integroitumiseen.

Hankkeen verkkosivut: http://integration.jyu.fi