Kurjet

Vi är intresserade av asylsökandes integrationsvägar i svenska Österbotten.

Jag bor i Oravais 2015 - 2017

En person som söker asyl lever två parallella liv. Hen är oroad över behandlingen av asylansökan och vad som händer om hen får ett negativt beslut från de finska myndigheterna. Samtidigt måste hen börja bygga sitt liv i Finland: att tänka på olika alternativ för att hitta ett arbete eller en studieplats, och att fundera om hen ska stanna i den nuvarande kommunen eller flytta någon annanstans i Finland. Tankarna är ännu mer komplicerade hos vuxna asylsökande, som har kommit med sin familj och måste tänka på sina barns framtid: ska den vara i Finland eller måste man resa tillbaka?

 Wordcloud