08.06.2016

Forskargrupp

Sari Pöyhönen, professor, projektledare, Centralen för tillämpad språkforskning 

Mirja Tarnanen,  professor, Institutionen för lärarutbildning

Lotta Kokkonen, universitetslektor, Språkcentret

Maija Lappalainen, koordinator, Centralen för tillämpad språkforskning

 

Magisterstuderande vid Jyväskylä universitet:

Minna Bogdanoff, Institutionen för lärarutbildning (klassrumslärare, finska som andra språk)

Sirkku Miikkulainen, Institutionen för språk (finska som andra språk)