08.06.2016

Hankkeen tavoitteet

Keskitymme tässä hankkeessa turvapaikanhakijoiden kotoutumispolkuihin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Olemme kiinnostuneita erityisesti siitä, miten turvapaikanhakijat kertovat elämästään ennen tuloaan Suomeen, matkastaan Suomeen ja arkipäivästään vastaanottokeskuksessa ja muissa tiloissa.

Mitä mieltä he ovat kielenopetuksesta ja muusta koulutuksesta, jota heille järjestetään?
Mikä merkitys ruotsilla (tai suomella) on heidän suunnitelmissaan kotoutua Suomeen?
Millaista heidän arkensa on vastaanottokeskuksessa?
Millaisia sosiaalisia kontakteja ja verkostoja he voivat solmia?

Tarkastelemme aihetta myös viranomaisten ja opettajien näkökulmasta:

Mitä mieltä viranomaiset ja opettajat ovat kotoutumisesta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja yleisesti Suomen ruotsinkielisillä alueilla?
Millaiset palvelut ja opetustavat tukevat turvapaikanhakijoiden tarpeita?

Tämä on etnografinen tutkimus, jota tehdään Oravaisten vastaanottokeskuksessa (sekä Vöyrillä että Pietarsaaressa) ja Folkhälsan Norrvallassa, joka tarjoaa ruotsinkielistä koulutusta. Keskitymme aikuisiin turvapaikanhakijoihin, jotka ovat muuttaneet Suomeen yksin tai perheenjäsentensä kanssa.

Valokuvaustoiminnan kautta työskentelemme myös yksin tulleiden alaikäisten lasten kanssa, jotka asuvat ryhmäkodissa ja jotka käyvät Oravaisten suomenkielistä koulua. Lisäksi peilaamme turvapaikanhakijoiden kokemuksia kiintiöpakolaisten elämätilanteisiin Vöyrillä.Sanapilvi tavoitteet

Hanke suuntautuu turvapaikanhakijoihin, jotka asuvat ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, erityisesti Vöyrin Oravaisissa ja Pietarsaaressa mutta myös muissa kunnissa, joilla on yhteys Oravaisten vastaanottokeskukseen. Kohderyhmään kuuluvat myös viranomaiset ja opettajat, jotka työskentelevät päivittäin turvapaikanhakijoiden ja yleisesti maahanmuuttajien kanssa.