08.06.2016

Tutkijatiimi

Sari Pöyhönen, professori, hankkeen vetäjä, Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Mirja Tarnanen, professori, Opettajankoulutuslaitos

Lotta Kokkonen, yliopistonlehtori, Kielikeskus

Maija Lappalainen, suunnittelija, Soveltavan kielentutkimuksen keskus

 

Maisteriopiskelijat:

Minna Bogdanoff, Opettajankoulutuslaitos (luokanopettaja, suomi toisena kielenä)

Sirkku Miikkulainen, Kielten laitos (suomi toisena kielenä)