07.10.2016

Forskningssyften

I detta projekt fokuserar vi på asylsökandes integrationsvägar i svenska Österbotten. Vi är speciellt intresserade av hur asylsökande berättar om sitt liv före resan, om resan till Finland och om vardagen på flyktingförläggningen och i andra lokaliteter.Goals: word cloud

Hur anser de själva språkundervisningen och andra former av utbildning som ordnas för dem?
Vilken vikt har svenskan (eller finskan) i deras planer att integrera sig i Finland? 
Hur ser deras vardag ut när de bor på flyktingförläggningen?
Hurdana sociala kontakter och nätverk är det möjligt att knyta?

Vi fokuserar också på myndigheternas och lärarnas perspektiv:

Hur ser myndigheterna och lärarna integrationen på svenska i Österbotten och i Svenskfinland i allmänhet?
Hurdana tjänster och vilka typer av undervisning stöder asylsökandenas behov?

Denna är en etnografisk fallstudie, som genomförs på Oravais flyktingförläggning (både i Vörå och i Jakobstad) och på Folkhälsan Norrvalla som erbjuder utbildning på svenska. Vi fokuserar på vuxna asylsökande som har flyttat till Finland ensam eller med sina familjemedlemmar. Via fotoaktiviteter arbetar vi också med ensamkommande minderåriga barn, som bor i grupphemmet och går i den finska skolan i Oravais.  Vi ska också spegla asylsökandenas erfarenheter med kvotflyktingarnas livssituationer i Vörå. 

Projektet är inriktat till asylsökande, som bor i svenska Österbotten, särskilt i Oravais i Vörå och i Jakobstad men också i andra kommuner som har anknytning till Oravais flyktingförläggning. Ytterligare målgrupper är myndigheter och lärare, som dagligen arbetar med asylsökande och invandrare i allmänhet.