10.06.2014

Kansainvälistyminen ja näkymätön kieli? Suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistymispolitiikan kielinäkökulma

Vastuullinen tutkija: Taina Saarinen

Hankkeen kesto: 2011-2013

Rahoittaja: Suomen Akatemia (tutkijatohtorihanke)

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena oli analysoida niitä jännitteitä, joita “kansainvälistyminen” on tuottanut suomalaiseen korkeakoulupolitiikkaan erityisesti kielen näkökulmasta. Taustalla oli suomalaisen korkeakoulutuksen monikielistyminen ja kansainvälisten opiskelijoiden ja vieraskielisten (käytännössä englanninkielisten) opetusohjelmien määrän kasvu. Tutkimus tehtiin historiallisesta, diskursiivisesta ja kielikäytänteiden näkökulmasta. Tulokset viittaavat siihen, että “kansallisen kielen” ja “kansallisen” ideologinen yhteys on muuttunut.

Suomalaisessa korkeakoulutuksessa kielen näkymättömyyttä tuntuu haastavan pikemminkin englanti kuin ruotsi, päin vastoin kuin muussa koulutuksessa. Uusia kysymyksiä alkoi hankkeen aikana nousta esiin politiikan monipaikkaisuuden eli politiikan muotoutumisen ajallisen ja paikallisen tuottamisen näkökulmista.