12.05.2015

ConCLIL: Kielen ja sisällön integrointi: kohti käsitteellistä kehystä

Vastuullinen tutkija: Tarja Nikula

Tutkimusryhmä: Kristiina Skinnari, Teppo Jakonen & Eveliina Bovellan (Jyväskylän yliopisto), Christiane Dalton-Puffer, Ute Smit & Angela Berger (Universität Wien), Ana Llinares (Universidad Autónoma de Madrid), Emma Dafouz (Universidad Complutense Madrid), Tom Morton (Birkbeck, University of London), Francisco Lorenzo & Pat Moore (Universidad Pablo de Olavide), Richard Barwell (University of Ottawa), Julia Hüttner (University of Southampton)

Kesto: 2011 - 2014

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Kuvaus

Vaikka vieraskielisestä opetuksesta on olemassa varsin paljon tutkimustietoa, sitä koskevat synteesit puuttuvat. Tämä johtuu paljolti opetuksen monimuotoisuudesta ja tilannesidonnaisuudesta. Tässä hankkeessa lähdettiin siitä, että synteesien saavuttaminen on mahdollista käsitteellisellä tasolla: tutkimuspohjaiseen tietoon pureutuen ja empiirisen tutkimuksen tuoman ymmärryksen myötä on mahdollista hahmottaa, millä tavoin vieraskielinen opetus haastaa perinteisiä käsityksiämme kielestä, sisällöstä ja niiden yhdistämisestä. Projekti toi yhteen kansainvälisen joukon tutkijoita yhteiseen, tutkimuspohjaiseen pohdintaan kielen ja sisällön integroinnin olemuksesta.

Hankkeen kotisivut