02.02.2011

Kielikoulutuspoliittinen projekti - KIEPO

Projektin johtaja: professori Kari Sajavaara (2005-2006), professori Minna-Riitta Luukka (2007)

Projektin koordinointi: Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Projektin sihteeri: Sari Pöyhönen

Asiantuntijat Solkissa: Peppi Taalas, Mirja Tarnanen ja Ari Huhta

Kesto: 2005-2007

Rahoittajat: Opetusministeriö ja Jyväskylän yliopisto

Kuvaus

Projektin tavoitteena oli selvittää Suomen kielikoulutuspolitiikan perusteita ja tavoitteita monikielisyyden ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Projektissa otettiin huomioon yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja kielikoulutuksen tavoitteenasettelussa kansainvälisesti ja erityisesti Euroopan unionissa tapahtunut kehitys. Työelämän asettamat vaatimukset otettiin myös huomioon.

Työnsä lopuksi projekti esitti opetusministeriölle ja muille kielikoulutuksen asiantuntijoille suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia siitä, miten maamme kielikoulutusta tulisi uudistaa vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita ja tavoitteita. Projekti tuotti myös muuta aineistoa kielikoulutuksen suunnittelun tueksi.

Lisätietoa: www.jyu.fi/kiepo

Julkaisuja

Pöyhönen, S. & M.-R. Luukka (toim.) 2007. Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/projektit/kiepo/projektin_loppuraportti/KIEPOn_loppuraportti.pdf

Pöyhönen, S. (2009a). Foreign language teaching in basic and secondary education in Finland: Current situation and future challenges. Teoksessa S. Lucietto (toim.) Plurilinguismo e innovazione di sistema. Sfide e ricerche curricolari in ambito nazionale e internatizionale. Provincia Autonoma di Trento: IPRASE del Trentino, pp. 143–174.
http://www.iprase.tn.it/prodotti/materiali_di_lavoro/alis2008/download/Alis_2008.pdf

Tarnanen, M. & A. Huhta 2008. Interaction of Language Policy and Assessment in Finland. Current Issues in Language Planning 9, 3, 262─281.