16.03.2011

Kirjoitustaidon kehittyminen ja sen diagnosointi

Vastuullinen tutkija: Ari Huhta

Muut tutkijat: Tuija Hirvelä

Hankkeen kesto: 2010-2011

Rahoitus: Pearson Assessment

Kuvaus

Tutkimushankkeessa tarkastellaan englannin kielellä kirjoittamisen kehittymistä vertailemalla 8.luokan ja lukion toisen vuosikurssin oppilaiden suorituksia Pearson Test of English General-testitehtävissä. Pyrkimyksenä on selvittää oppimiseen ja kielen käyttöön liittyviä tekijöitä, joiden avulla voitaisiin ennustaa vieraalla kielellä kirjoittamistaitoa sekä ymmärtää paremmin syitä, joista kirjoittamistaidon vahvuudet ja heikkoudet voisivat johtua. Tutkimus on osa laajempaa Suomen akatemian rahoittamaa DIALUKI-hanketta (2010-2013, www.jyu.fi/dialuki), joka kattaa sekä lukemisen että kirjoittamisen vieraalla ja äidinkielellä.