KOO-KIT 2001-2006

kookit_pallo.jpg

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on yksi valtakunnallisen Kieliteknologian KIT-verkoston jäsenistä. Solkin vastuulla on ollut kieliteknologian pedagogisten opintojen ja linjausten kehittäminen. Osana tätä kehitystyötä Solkissa järjestettiin vuosina 2001-2006 KOO-KIT (Kielenoppimisen ja -opettamisen teknologia) -koulutuskokonaisuus. Koulutukseen on valittu vuosittain 16-20 tulevaa vieraiden kielten, äidinkielen ja kirjallisuuden, viittomakielen tai ala-asteen opettajaa. Koulutus on ollut laajuudeltaan 20-40 opintopistettä (10-20 ov) ja se on ollut yhden lukuvuoden mittainen.

KOO-KIT on ollut opiskelijoiden, kouluttajien ja projektiohjaajina mukana toimivien asiantuntijakontaktien muodostama oppiva yhteisö, jossa opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet olemassaolevaan tarpeeseen tulevan monimediaisen oppimateriaalikokonaisuuden. Vuosien aikana yhteistyötä on tehty mm. kielikeskuksen, kielten laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Ks. linkit - KOO-KIT -projektitöitä.

KOO-KIT-opintojen aikana on hyödynnetty erilaisia työvälineitä oppimisen, yhteisöllisyyden ja projektityöskentelyn tukena. Opiskelijat ovat toimineet mm. Optima-oppimisympäristössä, tuottaneet ja ylläpitäneet yhteisiä projektisivustoja ja omia blogeja, osallistuneet videokonferensseihin ja tutustuneet erilaisiin monimediaisiin verkkotuottamisen taitoihin.

Viimeinen KOO-KIT -opiskelijaryhmä päätti opintonsa keväällä 2006. Sen jälkeen Solkissa on tehty mittavaa työtä KOO-KITin perusidean ja sisältöjen soveltamiseksi verkkomuotoon. KOO-KITin ideologialle perustuva MOODI- verkkokurssi saatiin valmiiksi vuoden 2007 alussa ja sitä ollaan nyt muokkaamassa pysyväksi osaksi Jyväskylästä valmistuvien vieraan kielen ja äidinkielen opettajien opintoja. Yhteistyössä on mukana Opettajankoulutuslaitos ja Kielten laitos.