02.02.2011

Koulutuksen arvot ja tavoitteet: kolmen maan vertaileva tutkimus (Suomi, Venäjä, Viro)

Vastuullinen tutkija: erikoistutkija Sirkka Laihiala-Kankainen (Solki)

Yhteistyökumppanit: Prof. Svetlana Raschetina (Herzenin pedagoginen yliopisto, Pietari), apul.prof. Ulve Kala-Arvisto (Tallinnan yliopisto), apul.prof. Inger KraavT(arton yliopisto)

Hankkeen kesto: 2005-2010

Rahoitus: pääosin omarahoitteinen; lisänä Suomen Akatemia ja Viron tiedeakatemian matka-apurahat työskentelyyn ulkomailla

Kuvaus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kasvatuksen ja koulutuksen muuttuvia arvoja ja tavoitteita Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Tutkimusaineisto koostui kolmen maan pedagogisista dokumenteista, peruskoulun 9. luokkien oppilaille ja opettajille suunnatusta kyselystä sekä suomalaisten ja venäläisten oppilaiden kirjoittamista esseistä. Tutkimushankkeessa päähuomion kohteena olivat peruskoulunsa päättävien nuorten arvot ja tavoitteet, heidän näkemyksensä oppimisprosessista ja oppimisympäristöistä sekä arvionsa koulutusta ja sen kehittämisestä.

Tutkimushankkeen loppuraportti

Laihiala-Kankainen, S., Kala-Arvisto, U. & Kraav, I. 2010. Ninth graders’ values, goals and views about learning and school. A comparative analysis in three countries: Finland, Russia, Estonia. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association. Research in educational science, 49.

Venäjää koskevia julkaisuja

Laihiala-Kankainen, S. & Raschetina, S. 2006. Significant others in Finnish and Russian students’ lives. Teoksessa S.L. Läänesaar (toim.) Environment and upbringing as percept to child’s future. Põltsamaa: Vali Press, 90-106.

Laihiala-Kankainen, S.  2009. Continuity and change: Recent developments in the Russian curriculum for the comprehensive school. Teoksessa E. Ropo & T. Autio (toim.) International conversations on curriculum studies. Rotterdam: Sense Publishers, 273-289.

Laihiala-Kankainen, S. 2010. Venäjän koulutuspolitiikka kamppailujen kohteena. Kasvatus (96) 4, 331-341.